Det liknar ren förföljelse, länsstyrelsen

Lantbruksdirektören lär ha uttalat att det behövs fler betande djur i länet. Var allt detta bara tomma ord? undrar Kerstin Davidson.

Jag ser fram emot att få leda och delta i arbetet med att stärka och utveckla företagandet på landsbygden i Stockholms län. Så sa Ulrika Geber när hon för några år sedan tillträdde posten som lantbruksdirektör vid länsstyrelsen i Stockholm. Lantbruksdirektören lär också ha uttalat att det behövs fler betande djur i länet.

Försura tillvaron

Var allt detta bara tomma ord? På sistone har länsstyrelsen gjort sig känd för att försura tillvaron för en av länets mer framstående fårgårdar: Molstabergs egendom i Gnesta.

Sedan runt 70 av gårdens får dödats av vargarna i Sjundareviret valde länsstyrelsen att polisanmäla gården för att man inte skyddat sina djur.

Chockvåg bland djurägare

Det var ett beslut som sände ut en chockvåg bland landets djurägare. Med sådan myndighetsutövning lär det bli omöjligt att hålla större fårbesättningar i områden där det finns varg, var den slutsats som drogs av företrädare för Fåravelsförbundet.

Djurägarna har inte gjort sig skyldiga till brott, var emellertid åklagarens mening. Han lade ner förundersökningen.

Ren förföljelse

Men länsstyrelsen i Stockholm ger sig inte, man anar att det har gått prestige i frågan. Nu slår myndigheten till med ett föreläggande signerat Ulrika Geber och länsveterinären Andreas Johansson. Molstabergs ägare ska utreda hur man ska skydda djuren för fler rovdjursangrepp.

”Det ska tydligt framgå hur ni kommer att kontrollera att vidtagna skyddsåtgärder utgör ett tillräckligt skydd för fåren”, heter det i en av de sex punkter som länsstyrelsen begär svar på.

Resultatet av länsstyrelsens agerande lär bli färre betande djur i Stockholms län, inte fler. Det liknar ren förföljelse, länsstyrelsen!