Det svenska äpplet vinner mark

Svenska äppelodlare har all anledning att fira. De senaste åren har allt mer mark använts till att odla äpplen, vilket har påverkat utbudet i butikerna.

FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Allt fler vågar satsa på det svenska äpplet och andelen odlad hektar har stigit med 12 procent de senaste sex åren, enligt Jordbruksverket.

– Det beror på viljan från svenska frukt- och jordbrukare att hitta ytterligare ben att stå på, utöver det traditionella jordbruket. Man har sett att det finns en marknad och ett utrymme för fler äppelodlingar, säger Sten Olsson, ordförande för trädgårds- och fruktsektionen på Lantbrukarnas riksförbund.

"Säljer bra"

År 2008 tog svenska äppelodlare tillsammans med Äppelriket Österlen beslutet att öka sin produktion för att öka sina marknadsandelar. Vid den tiden utgjorde svenska äpplen knappt 20 procent av det totala utbudet, under perioden september till mars. I dag är ungefär vart fjärde äpple som säljs i butik svenskodlat under en större del av året.

– De säljer bra i butikerna. Folk verkar välja svenska äpplen framför importerade när de håller hög kvalitet, säger Sten Olsson.

Ökningen har dock inte påverkat priset, enligt Sten Olsson. Svenska äpplen har inte blivit billigare men lyckas ändå ofta hålla en jämn prisnivå med de importerade.

– Det är klart att det finns billigare alternativ men konsumenterna är ofta beredda att betala lite mer för närproducerat.

Rekordskördar

Årets skördesäsong drog i gång tidigare än vanligt till följd av den varma sommaren. I juni såg det ut att bli ett väldigt bra år för svensk äppelodling, men när värmen fortsatte in i juli och torkan var ett faktum försämrades utsikterna. Än är det dock för tidigt att ropa bu eller bä.

– Det har varit prat om rekordskördar men det är svårt att bedöma om det blir så, det beror på hur vädret blir den närmsta månaden. Det har redan haglat på vissa ställen vilket försämrar förutsättningarna, säger Olsson.

Flera äppelsorter mognat tidigt på grund av värmen och är därför något mindre än vanligt. Men smakupplevelsen är desto större.

– De kan upplevas som extra goda i år. Antalet celler i äpplet är lika många oavsett storlek och därför blir koncentrationen av smakerna starkare i ett mindre äpple, säger Olsson.

Fakta: Svensk äppelodling

Andelen hektar med äppelodling har stigit med 12 procent mellan 2011 och 2017, visar statistik från Jordbruksverket.

Nu odlas det äpplen på 1 532 hektar i Sverige, vilket motsvarar ungefär 2 150 fotbollsplaner.

Även antalet odlare blir fler, de har ökat från 236 till 284 under samma tid.

Förra året skördades drygt 22 100 ton äpplen i Sverige och året där före 24 500 ton. Varje hektar, det vill säga en yta om 100 gånger 100 meter, kan ge upp till 288 000 äpplen per skörd, enligt Jordbruksverket.

I dag är ungefär vart fjärde äpple som säljs i butik odlat i Sverige.

Den 25 september är det Äpplets dag, ett initiativ från Riksförbundet svensk trädgård.

Källa: Lantbrukarnas Riksförbund

LÄS MER: Äppelodlarna gillar läget med sol och värme