Död ved hämmar angrepp av röd tallstekel

Mer död ved i skogen minskar risken för utbrott av röd tallstekel. Det visar en ny studie från SLU.

FOTO: KEVIN CESTRIÈRES

Angrepp från larver av röd tallstekel sker då och då. Senast i somras skedde ett stort utbrott i södra och mellersta Sverige och då vittnade flera rapporter till Skogsstyrelsen om kalätna tallar.

Men klena stammar, grenar och kvistar minskar risken för utbrott, visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Ger skydd till smågnagare

Orsaken är sannolikt att den döda veden ger skydd och boplatser till sorkar och näbbmöss som äter kokonger från röd tallstekel.

Ur kokonger kommer annars tallsteklar som parar sig och lägger ägg i tallbarr. Larverna som kläcks äter sedan tallbarren.

LÄS MER: Röd tallstekel härjar i Sydsverige

"Smågnagare är viktiga för att hålla nere antalet röda tallsteklar och jag funderade på vilken betydelse det hade om det fanns död ved som de kunde gömma sig under, till exempel från fåglar", säger Davide Bellone, doktorand på institutionen för ekologi, SLU, i ett pressmeddelande.

Högar av död ved ger skydd till smågnagare från till exempel fåglar.
Högar av död ved ger skydd till smågnagare från till exempel fåglar. FOTO: DAVIDE BELLONE

Störst effekt i rena tallbestånd

Störst effekt såg forskarna i rena tallbestånd. I skogar med blandade trädslag finns ofta fler gömställen, medan det i rena tallskogar finns mer lavar och mossor som inte ger lika bra skydd.

Enligt forskarna visar studien att man kan skydda skogen från röd tallstekel genom att gynna flera trädslag i ett bestånd – eller genom att lämna kvar död ved i mer rena bestånd.