Dosa i traktorn ger bättre kalkyler

En liten dosa i traktorn gör det enklare att hålla koll på kostnaden för en maskintjänst, hemproducerat foder eller vilka arrenderade fält som är lönsamma.

Victor Johansson, Dataväxt.
Victor Johansson, Dataväxt. FOTO: PER FRANKELIUS

I skolan kämpade många med Databok för driftplanering för att plocka ihop en driftsplan. Den stämde tyvärr inte alltid med verkligheten för Databoken byggde på statistik och schabloner.

Samlar data

Nu kan en liten dosa eller snarare databox i maskinen samla verkligt arbets- och bränsledata till efterkalkyler för både grödor och fält. Boxen, Logmaster från Dataväx, innehåller en gps-mottagare, en datalogger och en gprs-sändare.

Logmaster bokför automatiskt diesel och tidsförbrukning på blockkartans skiften över gården.
Logmaster bokför automatiskt diesel och tidsförbrukning på blockkartans skiften över gården. FOTO: DATAVÄXT

Delar data

Gps-mottagaren vet var maskinen är, dataloggern vad som händer i maskinens datanätverk CANbus medan gprs-sändaren skickar upp alltsammans till ett konto i Dataväxts datamoln, Lantbruk.se. Därifrån kan data delas med växtodlingsprogrammet eller en rådgivare.

– Hemma på Blekenstad har de Logmaster, säger Victor Johansson, Dataväxt. De kör vall idag, vi ska se hur långt de kommit.

Visas i realtid

På Lantbruk.se zoomar han in familjens gård i Östergötland. Gårdens blockkarta dyker upp med färglagda fält och några fordonssymboler.

– Här är strängläggartraktorn, slåtterkrossen och en exakthack med följevagn. De visas i realtid, så de kan själva se till exempel var de kommer att mötas på smala vägar.

Logmaster registrerar automatiskt arbetstider i olika zoner. Här bokförs traktorns tid på majsgrödan, men när den kör upp på vägen loggas tid och bränsle i stället till vägtransport.
Logmaster registrerar automatiskt arbetstider i olika zoner. Här bokförs traktorns tid på majsgrödan, men när den kör upp på vägen loggas tid och bränsle i stället till vägtransport. FOTO: PER EMGARDSSON

Registrerar tid

Ett klick på en traktor visar alla fältarbeten den gjort, det senaste tog 28 minuter och drog 13 liter diesel. När traktorn passerar skiftesgränsen börjar boxen registrera tid och trafiken i datanätverket CANbus tills den lämnar fältet.

Maskinlistan visar tider och arealer för enskilda maskiner samt en sammanställning över hur företagets bränsle och arbetstid använts.
Maskinlistan visar tider och arealer för enskilda maskiner samt en sammanställning över hur företagets bränsle och arbetstid använts. FOTO: DATAVÄXT

Försvunnen tid

Drifttid, bränsleförbrukning, varvtal och mycket mer sparas automatisk i Lantbruk.se. Via Dataväxts mobilapp eller på Lantbruk.se talar föraren om vilket arbete han utfört. Tar föraren kväll innan jobbet är färdigt räknas transporterna till fältjobbet.

– Ifjol hade Blekenstad runt 5 000 maskintimmar, men bara 3 000 i fält, säger Viktor. Tvåtusen timmar försvann utanför fälten, frågan är på vad.

Alla arbeten en traktor gjort lagras. Så här ser Stora traktorn senaste arbete ut.
Alla arbeten en traktor gjort lagras. Så här ser Stora traktorn senaste arbete ut. FOTO: DATAVÄXT

Bokför tid och bränsle

På kartan har Viktor därför markerat zoner kring olika vägar, gårdsplanen samt kring plansilon, foderköket, gödselbrunnarna. Då bokför databoxen tid och bränsle för varje zon.

– Av tiden utanför fält var ungefär 25 procent inomgårdskörning och gödselpumpning medan 30-35 procent var vägtransporter.

Så här har bränsle och arbetstid använts i zonen plansilo. Listan under visar en sammanställning för alla zoner.
Så här har bränsle och arbetstid använts i zonen plansilo. Listan under visar en sammanställning för alla zoner. FOTO: DATAVÄXT

Ger underlag för anbud

Zonerna ger snöröjare möjlighet att samla data till bättre anbudsunderlag, och styrker att jobbet utförts.

Några skiften på blockkartan är helblå. Där har Blekenstad gjort körslor, fälten färgas blå då boxen passerar fältgränsen.