Drönare och VR tar skogsjobbet till ny nivå

Drönaren i skogen når nya höjder när den kopplas ihop med VR-glasögon. Skogsägaren kan sitta stabilt i en stol och se skogen ovanifrån. Bredvid står den skoglige tjänstemannen eller virkesköparen och beskriver vad de ser från luften. Samma bild vid samma tidpunkt.

Med hjälp av VR-glasögon ser skogsägaren Ingvar Gustavsson samma bilder som Anton Holmström. Johan Ljunggren får finna sig i att kasta ett öga på Antons skärm.
Med hjälp av VR-glasögon ser skogsägaren Ingvar Gustavsson samma bilder som Anton Holmström. Johan Ljunggren får finna sig i att kasta ett öga på Antons skärm. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Anton Holmström började använda drönare i jobbet på Skogsstyrelsen i Växjö för ett par år sedan. När Land Skogsbruk träffade honomför ett år sedan var han entusiastisk och såg stora möjligheter med att byta en del steg i skogen mot att göra inspektionen ovanifrån.

”Kan korta ner inventeringstiden”

Hans entusiasm har inte minskat och han har fått med sig fler, drygt 15 procent av landets skogliga tjänstemän använder drönare i jobbet och fler blir de.

– Vi började använda drönare i våras och håller på att lära oss vad vi bäst ska använda den till. Jag tror framför allt att vi kan korta ner inventeringstiden. Med hjälp av drönaren ser man toppbrott, vindfällen, röjningsbehov. Det jag önskar är att man ska kunna se även fastighetsgränserna, säger Johan Ljunggren, råvaruchef på Ture Johanssons Trävaru AB i Klevshult.

Anton Holmström tycker att företaget där Johan Ljunggren jobbar gör rätt. Det är viktigt att komma i gång med den nya tekniken nu, i lagom skala, så att man inte halkar efter. Under den tid som Anton Holmström använt sig av drönare har han blivit effektivare. Istället för att gå runt kanske en timme i skogen så får han en överblick med hjälp av drönaren och kan sedan gå ut i fält och inspektera det som behöver besökas i verkligheten.

– Se drönaren som ett par stövlar. Det är redskap som du ska ha med dig i bilen för att underlätta arbetet i fält.

Drönaren släpps i väg på inspektionsrundan. Snart flyger den 80 meter över marken.
Drönaren släpps i väg på inspektionsrundan. Snart flyger den 80 meter över marken. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Själv har Anton Holmström tagit drönarflygningen ett steg till i och med att han numera använder sig även av VR-glasögon.

– Med hjälp av VR-glasögonen kan alla se samma sak samtidigt. Det är inte smart att två personer ska springa över hela skogen. Men om man tar en överblick från luften först så kan man sedan se vad man behöver titta mer på, säger Anton Holmström.

Vi står i skogen hos Ingvar Gustavsson, skogsägare i Granstorp, Fryele, ett par mil från Värnamo. 3,22 hektar granskog ska avverkas. Traktdirektivet är visserligen klart, men nu ska Ingvar Gustavsson få se sin skog från ovan tillsammans med Anton Holmström och Johan Ljunggren, representant för köparen.

PREMIUMLÄSNING: Drönaren ett självklart arbetsverktyg i skogen

LÄS MER: Nya regler för drönare från 1 februari

En stol sätts fram, man kan bli lite yr när man får på sig VR-glasögonen., och så börjar äventyret. Drönaren stiger 80 meter upp i luften. Det är den höjd som Anton brukar flyga på. Då är det ett avstånd till trädtopparna, men inte högre upp än att man ser detaljer bra på skärmen.

Drönaren börjar flyga. Det syns tydligt var hänsyn ska tas vid vatten, var fornminnet är som det ska lämnas extra hänsyn vid.

– Jag känner igen mig, eftersom jag vet hur skogen ser ut i verkligheten. Det här var verkligen intressant, säger Ingvar Gustavsson.

Ingvar Gustavsson har inga problem med att röra sig i skog och mark, men landets skogsägare har en ganska hög genomsnittsålder.

– 7-8 procent av skogsfastigheterna i Sverige ägs av personer som har svårt att röra sig i terräng. Det här öppnar nya möjligheter för dem. Vi har 300 000 skogsägare i Sverige som äger 60 procent av skogsmarken. Jag vill verkligen att de ska vara engagerade och känna sig delaktiga, oavsett om de har möjlighet att gå ut i skogen eller inte, säger Anton Holmström.