Duvpest hos duvor i Varberg

Duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Varbergs kommun. Smittan kan leda till newcastlesjuka hos andra fjäderfä och Jordbruksverket uppmanar nu djurägare att vara extra uppmärksamma och noggranna med hygienrutiner.

SVA uppmanar djurägare att vara extra noggranna med hygienrutiner för att minska risken för newcastlesjuka.
SVA uppmanar djurägare att vara extra noggranna med hygienrutiner för att minska risken för newcastlesjuka. FOTO: MOSTPHOTOS

Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar på duvpest hos vilda duvor i Varbergs kommun.

Kan leda till newcastlesjuka

Hos andra fjäderfä kan duvpesten leda till den smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka och Jordbruksverket uppmanar därför djurägare att vara extra försiktiga.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten att ha bra hygienrutiner som är det viktigaste verktyget för att hindra att de allvarliga sjukdomarna – newcastlesjuka och fågelinfluensa, drabbar dina djur. Det är viktigt att du, som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Extra viktigt under vintern

Just nu cirkulerar högpatogena fågelinfluensavirus bland vilda fåglar i Sveriges närområde och risken för att smittan kommer till Sverige ökar under årets kallare månader.

– Det är därför nu särskilt viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Fakta: Duvpest

Duvpest orsakas av aviärt paramyxovirus typ 1 och ses framför allt hos duvor, skarvar, och hönsfåglar. Sjukdomen yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen eller dödsfall och kan ge upphov till Newcastlesjukan hos hönsfåglar. Kan i sällsynta fall ge ögoninflammation (konjunktivit) hos människa. Sjukdomen är mycket smittsam mellan duvor och man rekommenderar att duvor som hålls i fångenskap skall vaccineras. Smittan är anmälningspliktig.

Källa: SVA

LÄS MER: Fågelsmitta upptäckt på Gotland

LÄS MER: Läs nyheterna om newcastlesjuka