Efter Västmanlandsbranden: Trafikförsäkringen kan bli dyrare

Skogsbranden i Västmanland 2014 startades av en markberedare. Nu kan försäkringsbolaget komma att krävas på maximal ersättning. Något som på sikt kan betyda dyrare försäkringskostnader och ändrade villkor.

Västmanlandsbranden 2014 var en av de största skogsbränderna i Sveriges moderna historia. Under många veckor kämpade brandmän för att släcka branden som startade i samband med markberedning.
Västmanlandsbranden 2014 var en av de största skogsbränderna i Sveriges moderna historia. Under många veckor kämpade brandmän för att släcka branden som startade i samband med markberedning. FOTO: PER GROTH

Skogsbranden i Västmanland 2014 omfattade drygt 13 000 hektar skog och ungefär 1,4 miljoner kubikmeter skog förstördes. Branden startade av gnistor från en markberedare och som Land Skogsbruk tidigare berättat har därför Högsta domstolen beslutat att brandens härjningar ska ses som trafikskador och då är det trafikförsäkringen som ska gälla.

Max skadeersättning

Nu tyder mycket på att Länsförsäkringar Gävleborg, som var försäkringsgivare för trafikförsäkringen på den markberedaren, kommer att få betala ut maximal skadeersättning till skogsbolagen som äger marken. Trafikförsäkringens ersättningsbelopp är maximerat till 300 miljoner kronor.

– Man skulle ju kunna tänka sig att det här kan föranleda att maxbeloppet i trafikförsäkringen borde höjas, men jag har inte hört några röster som kräver det. Det är första gången som taket i trafikförsäkringen uppnås, säger Staffan Moberg, jurist på branschföreningen Svensk Försäkring

Staffan Moberg, jurist på branschföreningen Svensk Försäkring.
Staffan Moberg, jurist på branschföreningen Svensk Försäkring.

Klargörande beslut

Daniel Winggren är Innovationschef på Länsförsäkringar Gävleborg. Han säger att riskerna med att försäkra skogsmaskiner på det stora hela inte ökat för försäkringsbolagen i och med HD:s beslut. Däremot menar han att beslutet är ett viktigt klargörande om att trafikförsäkringen är tillämplig i denna typ av fall.

Använder riskmodeller

Försäkringsbolag bedömer risker kontinuerligt och använder sig av historiska data för att prognostisera framtida risker. De arbetar också med riskmodeller för att inte låta stora enskilda skadehändelser göra stora avtryck i prissättningen av försäkringar.

– Om HD inte bedömt skadan som ”i följd av trafik” hade den aktualiserat en bedömning på ansvarsförsäkringen istället, konstaterar Daniel Winggren.

Daniel Winggren är Innovationschef på Länsförsäkringar Gävleborg.
Daniel Winggren är Innovationschef på Länsförsäkringar Gävleborg. FOTO: LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Påverkar inte kostnad

Daniel Winggren menar att HD:s beslut på kort sikt inte påverkar kostnaderna för att försäkra skogsmaskiner.

– Men på lång sikt kan långa perioder av torka i kombination med skogsarbete påverka priset för en trafikförsäkring, men det är för tidigt att säga att vi är där redan nu, säger han.

Vllkor kan ändras

Staffan Moberg på Svensk Försäkring är inne på samma spår.

– Jag skulle tro att försäkringsbolagen redan räknat in en del av den ökade risken, men det kanske kan leda till att villkoren i ansvarsförsäkringen ändras, säger han.

Kan få följder

Frågan är också om HD:s beslut kommer att få följder för trafikförsäkringarna på andra maskiner, exempelvis inom jordbruket?

– Att en maskin orsakar en brand kan ju lika gärna hända på åkern som i skogen så det är nog möjligt att försäkringsbolagen ser över villkoren i trafikförsäkringen, säger Staffan Moberg.

Jobbar skadeförebyggande

Enligt Daniel Winggren finns det alltid en risk att skadeutvecklingstrender påverkar försäkringskostnader i framtiden.

– Samtidigt arbetar både vi och andra samhällsaktörer för att kunna skadeförebygga i större omfattning vilket talar emot en utveckling av ökade skadekostnader och premier, konstaterar Daniel Winggren.

Fakta: Skogsbranden i Västmanland 2014

• 31 juli larmades om en skogsbrand i närheten av Seglingsberg i Västmanland.

• Branden startade av en markberedare som arbetade på uppdrag av Stora Enso. När maskinföraren larmade brann ett område på cirka 30 gånger 30 meter.

• Föraren angav exakt GPS-position men till följd av att kartor inte var uppdaterade körde brandbilarna fel, vilket försenade släckningsarbetet med en halvtimme. Elden hade då spridit sig till ett område på cirka 300 gånger 1 000 meter.

• 3 augusti hade branden fortsatt att sprida sig norrut och omfattade nu cirka 2 700 hektar.

• 4 augusti var en av sommarens varmaste dagar med en temperatur upp mot 34 grader. Värmen tillsammans med höga vindstyrkor gjorde att branden spred sig okontrollerat.

• På kvällen den 4 augusti sjönk temperaturen, vinden mojnade och luftfuktigheten steg återigen. Detta var tillräckligt för att stoppa eldens explosionsartade framfart och släckningsarbetet började få effekt.

• 11 augusti förklarade räddningsledaren att branden var under kontroll. Arbetet inriktades nu på att släcka branden i ytterområdena för att förhindra spridning. Det regnade nu rejält och man räknade med att branden inne i området skulle slockna av sig själv.

• I slutet av augusti trappades räddningsinsatsen successivt ner för att officiellt avslutas den 11 september.

• Området som brann är cirka 13 100 hektar stort.

• Totalt skadades 1,4 miljoner skogskubikmeter virke varav 1,3 miljoner skogskubikmeter på den produktiva skogsmarken.

Källa: Skogsstyrelsen