Efterfrågan på älgkött gynnar synen på jakt

Allt fler är positiva till älgjakt. Acceptansen ökar i takt med efterfrågan på det vilda köttet, visar en SLU-undersökning.

– 80 procent av svenska folket är positiva så länge det finns en klar nytta kopplad till jakten, berättar Göran Ericsson, professor i viltekologi på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i en intervju i Svenska Dagbladet.

Cirka 18 000 personer mellan 16 och 65 år har fått frågor om sitt förhållande till jakt och viltkött.

Av de svarande från Jämtlands län har 93 procent ätit älgkött vid minst ett tillfälle de senaste 12 månaderna och motsvarande siffra för Norrbottens län är 88 procent.

Var femte anger att de någon gång deltagit i jakt. De dominerande jaktlänen är Jämtland och Norrbotten, där 34 respektive 36 procent uppger att någon i deras hushåll jagar. I Stockholms län är andelen hushåll med jägare 5 procent.

Attityden till jakt varierar. Mest positiva är jämtarna, 92 procent medan de minst positiva är boende i Stockholms län, där motsvarande siffra är 73 procent.