Eftersläckning svårt för privat skogsägare

När skogsbranden är släckt är det markägaren som har ansvar för bevakning och eftersläckning. Om skogen är försäkrad ersätts skogsägaren för eftersläckningskostnader som försäkringsbolaget bedömer vara skäliga.

FOTO: BOBBO LAUHAGE / IBL BILDBYRÅ

Arbetet med bevakning och eftersläckning kan pågå i dagar, veckor eller till och med månader beroende på hurdant vädret är och brandens omfattning.

Svårt för privata skogsägare

Karin Nolén är jägmästare och jobbar med skogsfrågor på LRF Jämtland och LRF Västernorrland.

- Eftersläckningen är svår att hantera som privat skogsägare. Det gäller att ha kunskap om vad man ska göra och det finns stora risker med träd vars rötter brunnit men som fortfarande står upp och som kan falla vid en vindpust. Det finns också risk för att branden blossar upp och om man inte varit noga med hur man rört sig kan man bli instängd, säger Karin Nolén.

Samordning vid stora bränder

När det gäller de riktigt stora bränderna där många markägare är inblandade finns önskemål från markägarhåll om att arbetet med bevakning eller eftersläckning samordnas av försäkringsbolagen i liknande modeller som användes vid den stora branden i Västmanland 2014. Mellanskog, Norrskog och LRF Skogsägarna driver bland annat detta i kontakter med politiker och myndigheter.

Men när det kommer till bränder i mindre omfattning läggs arbetet på markägaren.

– Som markägare ska man få en ordentlig genomgång av räddningstjänsten efter att branden har släckts. Det bästa är om den genomgången görs på plats och att information ges om omfattning, hur djupt ner i marken som branden har gått, hur länge jag kan räkna med att behöva jobba med eftersläckningsarbete, säger Karin Nolén.

Svårt att få arbetskraft

Antingen gör man jobbet själv eller också anlitar man någon utifrån. Just nu, när det brinner på så många håll i landet kan det svara svårt att få tag på arbetskraft som kan åta sig eftersläckningen.

– Skogsbranschen erbjuder en gratis webbkurs om eftersläckning. Den kursen har man tidigare använt för entreprenörer och anställda, men nu öppnar man upp den för alla skogsägare som ska göra eftersläckningsarbetet, säger Karin Nolén.

Uppgifter om hur man loggar in på webbkursen finns bland annat på Mellanskogs, Norrskogs och LRF:s webbplatser.

Ingår i försäkringen

Eftersläckningsarbetet ingår oftast i skogsförsäkringen, det gör det till exempel hos Länsförsäkringar vilket är det bolag som har den största andelen privatskogsbruk försäkrad.

- Men för säkerhets skull bör man kolla vad som gäller i försäkringen innan man tar olika beslut, säger Karin Nolén.

LÄS MER: Björn förlorade kampen mot branden

LÄS OCKSÅ: Risk för anlagda bränder i torkans spår