”Eko i offentliga kök gynnar svensk hållbar matproduktion”

Hela det svenska lantbruket tjänar på att den ekologiska produktionen ökar. Därför är det bra att landsbygdsministern står fast vid ekomålen, skriver Anders Lunneryd, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Anders Lunneryd, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.
Anders Lunneryd, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna. FOTO: EKOLOGISKA LANTBRUKARNA

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Med mer ekomat i skolköken och långsiktiga mål för ekomarknaden ökar både andelen svenskproducerat och lönsamheten i svenskt lantbruk. Ekologisk produktion är en viktig mervärdesproduktion i svenskt lantbruk. Att landsbygdsministern står upp för ekomål får därför en positiv effekt på hela det svenska lantbruket.

Nyligen har påståenden om att kommunernas arbete med att öka andelen ekologisk mat i skolorna skulle vara dåligt för klimatet fått stor spridning. Dessa byggde på ett utspel som Chalmersforskaren Stefan Wirsenius gjorde i slutet av december. Sedan dess har det visat sig att detta påstående saknade stöd i den artikel forskaren själv varit med och skrivit.

Wirsenius idéer innebär i förlängningen att det bästa för klimatet vore att plantera igen den mesta åkermarken i Sverige norr om Skåne, eftersom det finns platser i världen med högre avkastning per hektar att odla. Men vi har goda förutsättningar att producera hållbart i Sverige, och har ingen brist på åkermark – tvärtom finns det stora arealer som inte brukas alls, oftast på grund av svag lönsamhet.

Nedlagd jordbruksmark som växer igen är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, en mångfald som vi behöver bland annat för att hantera klimatförändringar.

Att ekolantbruk i Sverige utöver miljönyttor också bidrar till ökad lönsamhet är väl dokumenterat. Förutom möjlighet att bruka marker som annars skulle växa igen, ger en ökad lönsamhet investeringsvilja och fler arbetstillfällen i sektorn.

För varje kilo ekologisk mjölk och spannmål som vi till bra priser kan sälja från svenska gårdar, i Sverige eller på export, så minskar vi behovet av att exportera konventionell mjölk och spannmål på en prispressad världsmarknad. Både Arla och Lantmännen ser stora möjligheter att exportera mer ekologiskt till bra priser.

En sådan utveckling skulle bland annat öka förutsättningarna till bättre lönsamhet i den svenska konventionella mjölkproduktionen, eftersom en större andel av den skulle säljas som lönsam färskvara i Sverige.

Men om ekologiska produkter nu är så efterfrågade, varför behövs miljöersättningar för ekoproduktion och politiska mål för ekologiskt? På den frågan vill jag svara med en motfråga. Varför inte? Det är ett sätt för politiker att stimulera en utveckling mot en produktion som inte bara stödjer viktiga miljömål, utan också bidrar till en ökad lönsamhet och fler arbetstillfällen. I hela lantbruket!

Att den nytillträdde landsbygdsministern Jennie Nilsson står fast vid mål för ekologiskt är därför inte konstigare än att stå fast vid mål om sysselsättning, lokal utveckling och hållbarhet. Svenskt lantbruk behöver mervärdeskoncept som bidrar till framtidstro och skapar intresse hos konsumenter för hur maten producerats.

Det vi inte behöver är polariserade debatter och snabba ändringar i de politiska spelreglerna. För att bygga starka företag och lönsamhet i sektorn vill jag tvärtom se både långsiktighet i politiken och god dialog mellan oss lantbrukare.

Anders Lunneryd,

Ordförande Ekologiska Lantbrukarna

LÄS MER: Eko ökade mindre än väntat – i stället är vego på frammarsch