Ekologiskt inte dyrare för de flesta kommuner

Att handla ekologiskt behöver inte göra upphandlingen av livsmedel dyrare för kommunerna. Den slutsatsen kan dras av en undersökning som KRAV presenterade vid ett seminarium i Almedalen på onsdagen.

Målet är att 60 procent av den offentliga sektorns upphandling av livsmedel ska vara ekologisk 2030.
Målet är att 60 procent av den offentliga sektorns upphandling av livsmedel ska vara ekologisk 2030. FOTO: MOSTPHOTOS

Blir det inte väldigt dyrt? Det är en fråga som ställts sedan regeringen i fjol satte upp målet att 60 procent av den offentliga sektorns upphandling av livsmedel ska vara ekologisk 2030.

Att det höga ekomålet riskerar att driva upp importen, har dessutom hävdats från allianspartiernas håll.

Majoritet inte höjt budget

Hur det egentligen förhåller sig med detta har KRAV velat ta reda på genom att helt enkelt fråga de 17 kommuner i landet som är KRAV-certifierade, och alltså upphandlar en viss andel ekologiska livsmedel.

Läs mer: KRAV: En del upplever våra regler alltför tuffa

Enkäten som besvarades av nio av de 17 kommunerna visar att majoriteten (78 procent) inte hade behövt höja budgeten när de gått över till att handla mer ekologiskt. 22 procent svarade att de hade fått större budget.

Mer svenskproducerat

Kommunerna fick också frågan om andelen svenskproducerade livsmedel ökat när de köpt mer ekologiskt. På denna fråga svarade 45 procent ja, 33 procent vet ej, och 22 procent nej.

På en tredje fråga om köpen av ekologiska varor har lett till att kommunerna serverar mer vegetarisk mat, svarade 50 procent ja, 38 procent ”till viss del” och 12 procent nej.

Undersökningen gjordes i maj-juni 2018.

Fakta: De tre nivåerna av KRAV-certifiering:

Nivå 1: kan antingen vara 25 procent godkända råvaror eller att registrera minst 15 KRAV-godkända livsmedel.

Nivå 2: 50 procent KRAV-godkända råvaror.

Nivå 3: 90 procent KRAV-godkända råvaror.