Ekomål riskerar att öka importen

Regeringens mål att 60 procent av de offentliga måltiderna ska vara ekologiska 2030 riskerar att driva upp importen. Det strider mot grundtanken med en svensk livsmedelsstrategi, anser LRFs ordförande Helena Jonsson.