Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 14 april 2019

Är det lönsamt att underhålla diken?

Fråga: Jag ser i Land Lantbruk att staten och LRF storsatsar för att få oss markägare att rensa våra diken. Men om det hade varit lönsamt hade vi gjort det. Hur ser LRFs kalkyler ut egentligen?

 Igenväxt dike i behov av rensning.
Igenväxt dike i behov av rensning. FOTO: Anna Nilsson

Experten svarar: Det finns cirka 90 000 kilometer diken i odlingslandskapet och varenda meter av dessa lönar sig förstås inte att underhålla. I ena änden på skalan över vad som är lönsamt att underhålla finns kanske extensiva ogödslade betesmarker och i andra änden finns dyra grödor som grönsaker och potatis.

Alla förstår att en översvämning på marken skadar grödan. Men att ha en inre översvämning, alltså under markytan, som inte syns kan vara lika skadligt. Om vattnet i ett dike är ovanför täckdikesögat bidrar det till en sådan inre översvämning. Men även för fält som inte är täckdikade finns ett samband mellan vattenståndet diket och grundvattenytan.

Danskt lantbruk framhålls i bland som en förebild och bland danska växtodlare finns talesättet ”varje centimeters förhöjd grundvattenyta i rotzonen minskar skörden med en procent”.

Var och en kan räkna ut vad exempelvis 10 procent lägre skörd av den gröda man odlar kostar. En sänkt avkastning med 10 procent syns inte självklart för ögat utan sker i det tysta år efter år och ger inte rubriker i tidningar som torka, men orsakar i längden större ekonomisk skada än torka.

Exempel på en förenklad kalkyl:

Ett ofta använt kostnadsintervall för att underhålla dike är 10-20 kronor per meter. Om det krävs förarbete med att röja bort träd eller efterarbete med att flytta rensmassor ökar kostnaden. Uppställningskostnad kan vara 1 000 – 3 000 kronor.

Om ett 500 meter långt dike skulle kosta 10 000 kr + 1 500 kr att underhålla och varaktigheten av nyttan är 10 år är årskostnaden cirka 1 150 kronor. Om skörden ökar 10 procent och värdet av det är 500 kronor per hektar räcker det att ett par hektar påverkas av underhållet för att det ska löna sig. Eller omvänt, om 20 hektar förbättras räcker det att skörden ökar med en procent.

Till det ska läggas ökad odlingssäkerhet under båda blöta och torra år. Det kan verka paradoxalt att förbättrad vattenavledning kan leda till mindre torkskador. Men genom tidigare upptorkning går det så tidigare och då hinner rötterna utvecklas djupare innan eventuell torka slår till.

Du kan delta i någon av SVs och LRFs dikesstudiecirklar om du vill diskutera det här mer.

Markus Hoffman,

Expert vatten och växtnäring, LRF

LÄS MER: Fråga experten: ”Vad är särskild fastighetstaxering?”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen