Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 29 juni 2018

Arla blir allt mer danskt - och globalt

Just nu pågår stora förändringar när sparprogrammet Calcium ska stöpa om Arlakoncernen. Orsaken ligger bönderna nära – ett mjölkpris som släpar efter värste konkurrenten Friesland Campina år efter år.

 Åke Hantoft, Arlas avgående styrelseordförande, och Jan Toft Nørgaard, ny styrelseordförande för Arla.
Åke Hantoft, Arlas avgående styrelseordförande, och Jan Toft Nørgaard, ny styrelseordförande för Arla. FOTO: Christel Lind/Arla Foods

För april var skillnaden i mjölkpriset 2 eurocent – över 20 öre. För de senaste 12 månaderna var glappet ännu större: Över 30 öre, enligt den senaste jämförelsen från nederländska LTO. Det är besvärande siffror för koncernchefen Peder Tuborgh som nu måste sänka kostnaderna.

I spåren av det växer ett annat Arla fram, säger flera personer inom företaget. Det blir ett Arla där nationellt inflytande får stå tillbaka för en tydligare koncernstruktur. Det skiljer sig stort mot hur det såg ut i början när den då svensk-danska mejerijätten skapades.

Efter fusionen mellan svenska Arla och danska MD Foods 2000 fanns en uttalad maktbalans mellan de båda länderna. Det då unikt gränsöverskridande bondekooperativet startade med en svensk ordförande, Lars Lamberg, och en dansk vd Jens Bigum.

Efter några år blev det skifte på tronen: Dansken Knud Erik Jensen från Jylland tog över ordförandeklubban. Svensken Åke Modig blev vd.

Tvärstopp för danskt huvudkontor

Men var makten på allvar befann sig stod klart 2005. Arla och Åke Modig hade då förhandlat med nederländska Campina om en fusion. Det är samma Campina som senare gick samman med likaledes nederländska Friesland till Friesland Campina.

När Åke Modig trodde att han fört fusionen i hamn och aviserade att huvudkontoret skulle ligga i Köpenhamn – inte minst för att lättare kunna rekrytera svenska tjänstemän och även att – ve och fasa – koncernchef skulle bli en nederländare, Justin Sanders – då tog det stopp. Tvärstopp.

Det Åke Modig missat var att det är Jylland som är Arla Foods verkliga kärnområde – inte Danmark i stort och framför allt inte Köpenhamn. Både danska tjänstemän och bönder vände sig starkt mot att styras från Köpenhamn och av en nederländare.

Tuborgh koncernchef i 14 år

Åke Modig fick gå. Peder Tuborgh, som hela sin karriär jobbat i först MD Foods och sedan i Arla Foods, tog över. Han har nu varit koncernchef i 14 år och i grunden förändrat Arla Foods på ett sätt nog ingen trodde var möjligt.

Peder Tuborgh har framför allt gjort Arla mer globalt. Dels genom fusioner i Tyskland och Storbritannien och dels genom att mer och mer, framför allt dansk, mjölk måste lyftas ut ur Europa. Det har fått Arla att fokusera på nya marknader i Kina, Sydostasien och Afrika.

Steg för steg med globaliseringen har Arla samtidigt blivit mer danskt. De tidigare vd-arna för Arla Sverige, Christer Åberg och Henri de Sauvage Nolting, satt i Arlas koncernledning och rapporterade direkt till Peder Tuborgh. Nuvarande vd-n Patrik Hansson rapporterar till Europachefen Peter Giørtz-Carlsen, en gång i tiden dansk divisionschef. Det svenska huvudkontoret har inte längre någon anställd som tillhör koncernledningen och ingen som rapporterar direkt till koncernchefen. Det kan tyckas som en bagatell men säger en del om en maktförskjutning i den bondeägda koncernen.

– Sverige är en marknad bland andra och kontoret har blivit ett mer försäljningskontor som ska utveckla typiskt svenska produkter. Och makten ligger hos tjänstemännen, säger en källa.

Alla håller inte med: En person med god insyn i högsta ledningen menar att det är en förenkling att se det ”som en landskamp”.

– Arla har också blivit mer svenskt. Man har öppnat i Falkenberg och i Östersund och man har fortfarande inflytande över tunga beslut, det gäller även styrelsen. Min uppfattning är att man lyssnar på Sverige.

”Arla kan inte hålla på med nationella intressen”

Hur olika man än ser på utvecklingen finns det en sak alla Land Lantbruk talat med skriver under på, nämligen att utvecklingen är ”enkel och logisk”. Arla måste efter att länge balanserat olika nationella intressen nu fullt ut vara en koncern som agerar som den globala aktör man är.

– Arla kan inte hålla på med nationella intressen som förr. Nu gäller att bli effektiv i alla led och då måste företaget förändras, säger en person med god insyn.

Peder Tuborgh vet att han måste vända utvecklingen snabbt om inte kritiken ska växa. Det är därför han med hjälp av konsulter från Boston consulting group nu genomlyser organisationen från topp till botten. När företaget nyligen aviserade att 40 tjänster i Stockholm och 100 tjänster i Aarhus tas bort handlar det om att samordna och centralisera för att spara pengar.

Snart väntar liknande åtgärder i produktionen och hela kedjan från bonden till handeln. Exakt vilka förändringarna blir meddelas senare. Men för många anställda väntar ovälkomna beslut.

Ökad effektivitet efterlyses också på svensk gårdsnivå, med en utveckling som mer liknar den danska, med större men färre gårdar.

Det är en förklaring till att Arla i samarbete med IHM Business School startar företagsskola för svenska mjölkbönder. De ska lära sig räkna på investeringar och företagande på samma sätt som sina danska kollegor.

Större effektivare gårdar är vad som krävs på en global marknad, lyder analysen inifrån. Det minskar kostnaderna också för hämtning av mjölk. Ingen tror att konkurrensen kommer minska. Tvärtom.

Vad betyder det då att Åke går och Jan kommer? Kanske inte så mycket. De har jobbat ihop sedan 2001 och känner varandra väl.

LÄS MER: Han blir ny ordförande för ArlaArla höjer mjölkpriset i juli

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen