Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 13 juli 2017

Dalsjöfors investerar 80 miljoner i grisslakten

DALSJÖFORS, BORÅS.

Dalsjöfors Kött investerar 80 miljoner kronor i grisslakten. Det blir en toppmodern anläggning för den del av slakten som föregår styckningen. Det danskägda slakteriet räknar med bättre djuromsorg och färre arbetstimmar.

 Dalsjöfors Kött utanför Borås ägs genom KLS Ugglarps av danska slakterikooperationen Danish Crown som nu med sina tre slakterier har tagit över tätpositionen inom svensk grisslakt. I Dalsjöfors räknar ägarna med att investera cirka 200 miljoner kronor över en tioårsperiod.
Dalsjöfors Kött utanför Borås ägs genom KLS Ugglarps av danska slakterikooperationen Danish Crown som nu med sina tre slakterier har tagit över tätpositionen inom svensk grisslakt. I Dalsjöfors räknar ägarna med att investera cirka 200 miljoner kronor över en tioårsperiod. FOTO: Göran Berglund

Byggarbetet pågår för fullt vid Dalsjöfors Kött med slutmålet att den 21 november kunna köra i gång den nya slakteridelen. Huvudägaren Danish Crown satsar 80 miljoner kronor på den första länken i kedjan, med allt från mottagning till skållning och skrapning.

”Utnyttjar att grisar är nyfikna djur”

I mars revs ett gammalt stall för att ge plats åt nybygget. Från att som i dag tvingas driva grisarna i flyttbara boxar får Dalsjöfors en helautomatiserad grisgång mot bedövningen. Dessutom nästan fördubblas mottagningskapaciteten till 974 grisar dagtid och 702 grisar nattetid i väntstallet.

– Det blir en lutning uppåt på 1,2 meter från det att grisarna kommer in på en sträcka på ungefär 50 meter. Därefter tar de en sväng mot bedövningen med ytterligare 60 centimeters höjdskillnad. Man utnyttjar det faktum att grisar är nyfikna djur som gärna går uppåt, berättar slaktchef Andreas Johansson.

 Dalsjöfors Kött utanför Borås bygger ny slakteridel för den "orena" avdelningen, det vill säga den del av processen som sker innan styckningen. Investeringen beräknas kosta 80 miljoner kronor och ska tas i drift i november 2017. I den här ändan av byggnaden kommer huvudmottagningen för grisar att ligga.
Dalsjöfors Kött utanför Borås bygger ny slakteridel för den "orena" avdelningen, det vill säga den del av processen som sker innan styckningen. Investeringen beräknas kosta 80 miljoner kronor och ska tas i drift i november 2017. I den här ändan av byggnaden kommer huvudmottagningen för grisar att ligga. FOTO: Göran Berglund

Utrustningen levereras av SFK och används i flera av Danish Crowns slakterier, bland annat jätteanläggningen i Horsens. Bedövningen sker i en karusell för 360 grisar i timmen, som inledningsvis bara kommer att utnyttjas till halva sin kapacitet.

– Butinahålet där grisarna bedövas är väldigt djupt och det finns möjlighet att i framtiden sätta ned fler korgar om så skulle vara aktuellt, förklarar Andreas Johansson.

Danish Crown störst på gris i Sverige

Danish Crown har efter KLS Ugglarps köp av Dalsjöfors Kött hösten 2015 tagit över tätpositionen i den svenska grisslakten. De tre danskägda slakterierna i Kalmar, Ugglarp och Dalsjöfors slaktade förra året närmare 1,1 miljoner grisar att jämföra med 770 000 för Scan (Siljans Chark inräknad) och 307 000 för Skövde Slakteri.

Dalsjöfors var 2016 landets tredje största grisslakteri med sina 325 000 grisar.

Danska slakterikooperationen Danish Crown är majoritetsägare i KLS Ugglarps, som i sin tur äger Dalsjöfors Kött, med minoritetsposter för Dalsjöfors tidigare ägare Magnus Larsson och Per-Inge Nilsson.

 Slakterichef Andreas Johansson ser fram mot ett bättre produktionsflöde och en högre djurvälfärd.
Slakterichef Andreas Johansson ser fram mot ett bättre produktionsflöde och en högre djurvälfärd. FOTO: Göran Berglund

I den nya anläggningen sker också avblodning, skållning och skrapning – det som i slakterisammanhang benämns som den orena delen – innan griskropparna går i den styckanläggning som Dalsjöfors tog i bruk 2010. Totalt sett blir det nu en bättre volymbalans mellan slakteriets olika delar.

– Vi kommer att kunna slakta allt utan att behöva byta personal. Vi ska kunna stanna för raster och slippa övertider. Dessutom får vi en förbättrad arbetsmiljö i form av bland annat bättre ventilation men framför allt en bättre djurmiljö, säger Andreas Johansson.

 Slakterichef Andreas Johansson kan tillsammans med personal från Skanska konstatera att arbetet så här långt håller tidsplanen.
Slakterichef Andreas Johansson kan tillsammans med personal från Skanska konstatera att arbetet så här långt håller tidsplanen. FOTO: Göran Berglund

Ökar inte slaktvolymen

2007–2008 ökade Dalsjöfors sin grisslakt kraftigt och var förra året landets tredje största slakteri på grissidan. Tack vare investeringen blir företaget mer effektivt och sparar personalkostnader. Tanken är dock inte att i nuläget öka slaktvolymen.

– Behovet har funnits sedan länge. I dagsläget har vi en hel del manuell bearbetning men nu kommer maskiner att göra det tunga arbetet. Sedan får vi en klassificeringsrobot som skannar av grisen för olika värden, säger platschef Magnus Larsson.

FOTO: Göran Berglund

I dagsläget ligger Dalsjöfors på 1 300 grisar per dag i slakten och 1 460 grisar i styckningen. Resterande slaktkroppar kommer från KLS Ugglarps.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen