Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 6 december 2018

Efter extremvädret: Lägsta resultatet inom jordbruket på 30 år

Att värmen och torkan 2018 drabbade det svenska jordbruket hårt är ingen nyhet. Men nu kommer Jordbruksverket med statistik som sätter siffror på hur ekonomin har påverkats. Resultatet i näringen är det lägsta på närmare 30 år.

 Den svenska spannmålsskörden närmast halverades under 2018.
Den svenska spannmålsskörden närmast halverades under 2018. FOTO: Anders Ingvarsson

Enligt verkets årliga prognos minskade jordbrukets nettoförädlingsvärde med 88 procent mellan 2017 och 2018, från cirka 8,2 miljarder kronor till 1 miljard kronor.

Företagsinkomsten, det vill säga den del som ska täcka kostnaderna för eget arbete och kapital, minskade med 73 procent till 2,4 miljarder kronor. I löpande priser är det den lägsta företagsinkomst som har uppmätts sedan beräkningarna infördes 1990.

Återverkningar i flera år

Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket, konstaterar i ett pressmeddelande att extremvädret kommer att få verkningar även åren framöver.

”Livsmedelsstrategins mål är ju att produktionen ska öka. Risken nu är att den låga lönsamheten kommer att minska viljan att investera i nya anläggningar”, säger han.

Nästan halverad skörd

Som Land Lantbruk tidigare har rapporterat bedöms den totala spannmålsskörden preliminärt minska med 46 procent till 3,2 miljoner ton. Samtidigt beräknas priserna på spannmål bli omkring 60 procent högre jämfört med skördeåret 2017/2018. Totalt förväntas värdet av spannmålsproduktionen minska med 16 procent.

Bred effekt

Torkan och dess effekter gör enligt verket bedömningarna i årets prognos extra besvärliga. En del konsekvenser väntas bli synliga i beräkningarna först nästa år.

Kalkylen visar likafullt att förhållandena under sommaren sätter tydliga spår i det svenska jordbrukets ekonomi.

FAKTA: jordbrukets ekonomi 2018

Det totala produktionsvärdet i jordbrukssektorn är i det närmaste oförändrat jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren och 8 procent lägre än 2017 då värdet var högt.

Värdet av industrigrödor väntas minska med 30 procent.

Värdet av foderväxter väntas minska med 17 procent, det stora tappet i vall- och halmskörd kompenseras delvis av en prisökning.

Värdet av mjölkproduktionen väntas minska med knappt 6 procent, förklarat av att avräkningspriset tros sjunka med cirka 4 procent och invägningen med cirka 2 procent.

Produktionsvärdet för nötkreatur bedöms öka med 1 procent.

Produktionsvärdet för grisproduktion bedöms minska med 1 procent.

Totalt bedöms produktionsvärdet för animalieproduktion minska med 2 procent.

Källa: Jordbruksverket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen