Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 31 augusti 2017

Eget öl lockar turister till finsk gårdsbutik

När det gamla kostallet byggdes om till bryggeri började besökarna strömma till Henrik Creutz gårdsbutik i finska Lovisa. Utbudet av ekologiska öl från Malmgårds egna åkrar lockade.

 Intresset för spelt och emmer har vuxit enormt, konstaterar Malmgårds ägare Henrik Creutz. Chansen att provsmaka öl av dessa forntida spannmål lockar många besökare. Foto: Micke Godtfredsen
Intresset för spelt och emmer har vuxit enormt, konstaterar Malmgårds ägare Henrik Creutz. Chansen att provsmaka öl av dessa forntida spannmål lockar många besökare. Foto: Micke Godtfredsen

– Det är helt självklart att ölet ger ett visst mervärde till gårdsbutiken. Det finns ju ett stort intresse för öl som gör att människor kommer hit för att smaka, säger ägare Henrik Creutz som i 13:e generationen driver lantbruk på herrgården Malmgård i Östra Nyland, en timmes resa från Helsingfors.

Det är bland annat det finska exemplet som har inspirerat den politiska debatt som åter blossat upp i Sverige om att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholdrycker från mikrobryggerier och vingårdar. Finland har ju lyckats med balansgången att låta gårdar sälja alkoholdrycker, och samtidigt bevara det statliga monopolet, påpekar moderaterna som vill samla alliansen bakom en framstöt.

– I finska livsmedelsbutiker får man ju sälja mellanöl med upp till 4,8 procent alkoholhalt. Så att jag har fått tillstånd att sälja det i min gårdsbutik, är ju logiskt. Men jag får bara sälja Malmgårds egen öl, förklarar Henrik Creutz det finska regelverket som han själv tycker är alltför restriktivt.

15 unika ölsorter

Henrik Creutz har ett 15-tal unika ölsorter i sitt sortiment som med hjälp av gårdens uppfinningsrika bryggmästare ständigt varierar. Råvaran är Malmgårds egna sädesslag så som råg och de forntida vetesorterna spelt och emmer. Men det är endast en handfull av dessa ölsorter, som underskrider alkoholhalt 4,8 procent, och därmed får sälja i gårdsbutiken. De starkare ölen säljs enligt reglerna på Alko som motsvarar det svenska systembolaget.

FAKTA: Sverige och Finland har valt olika väg

Villkoret för att Sverige och Finland vid EU-inträdet fick behålla sina alkoholmonopol var att inhemska och utländska producenter skulle behandlas lika.

I Sverige har en utredning sedan dess föreslagit att gårdsförsäljning ska bli möjlig på vissa villkor, bland annat om andra liknande alkoholdrycker säljs utöver den egna produktionen.

Finland valde redan 1995 att tillåta gårdsförsäljning, som ett stöd till landsbygden och på villkor att försäljningen bara sker i närheten av produktionsstället.

EU-kommissionen har granskat Finlands försäljning men har valt att inte ingripa eftersom försäljningen är marginell. Frågan har dock inte prövats rättsligt av EG-domstolen.

Källa: NAD, Nordens välfärdscenter.

Men redan möjligheten att låta besökare provsmaka mellanöl har bidragit till uppsvinget för Malmgårds turistsatsning. Henrik Creutz ser också till att besökaren verkligen inser sambandet mellan det skummande ölet i glaset och spannmålen på åkrarna runtomkring.

– Råvaran växer ju alldeles utanför vårt bryggeri. Här talar vi alltid om ölen som en spannmålsprodukt.

Satsade på gårdsturism

Det var från början det finska EU-inträdet 1995 som på ett ganska abrupt sätt gav ägarna av Malmgård impulsen att omvandla en konventionell spannmålsodling till ett företag baserad på ekologisk förädling och så småningom upplevelseturism.

Med EU-medlemskapet skärptes konkurrensen och priserna på konventionellt odlad spannmål rasade, vilket fick Henriks pappa greven Johan Creutz att ställa om till ekologisk odling.

– I samma veva beslutade vi att vidareförädla produkterna själva och sälja dem i en gårdsbutik. Vi grundade ett litet café och satsade på gårdsturism.

 Bryggeriarbetare Veikko Ojanen tömmer ett mäskkärl på Malmgårds bryggeri.
Bryggeriarbetare Veikko Ojanen tömmer ett mäskkärl på Malmgårds bryggeri.

Beslutet var något av ett risktagande, för den finska efterfrågan på ekologiskt var ännu på nittiotalet marginell. Men satsningen visade sig snart ligga rätt i tiden Det finns i dag inget mer trendriktigt än ekologiskt och närproducerat.

Malmgårds första öl tillverkades 2007 och döptes till Dinkel, som är det tyska namnet på det forntida spannmålet spelt. Året efteråt byggde Malmgård ett eget bryggeri av det tomma kostallet och där förädlar bryggmästare i dag herrgårdens sädesslag till unika ölsorter. På 400 hektar åker växer idag bland annat råg, spelt, emmer, vete, korn och havre.

– Vi har ett väldigt brett sortiment av spannmål som vi på olika sätt försöker förädla själva och sälja på gården.

Hoppas på höjd alkoholgräns

En nyhet för året är bovete, som så småningom kanske också hamnar i ölflaska. Möjligheterna att utveckla den egna tillverkningen av öl och andra spannmålsbaserade produkter är oändliga, betonar Henrik. Bara fantasin och, till viss del, de finska alkoholreglerna sätter en gräns. Han hoppas nu på en höjd alkoholgräns för gårdsförsäljningen, vilket är en fråga som en del finska politiker driver. Det vore också mer rättvist tycker Henrik och jämför med de finska gårdar som framställer vin av vinbär och får sälja dem upp till en alkoholhalt på högst 13 procent.

 Ett stort sortiment av förädlade spannmålsprodukter från egna åkrar finns att köpa i Malmgårds gårdsbutk. Mellanöl och cider med en alkoholhalt upp till 4,8 procent har gårdsbutiken tillstånd att sälja.
Ett stort sortiment av förädlade spannmålsprodukter från egna åkrar finns att köpa i Malmgårds gårdsbutk. Mellanöl och cider med en alkoholhalt upp till 4,8 procent har gårdsbutiken tillstånd att sälja.

Att hårdare regler gäller för öl hänger sannolikt samman med att det är en dryck med större säljpotential än vinbärsvinet, tror han. Samtidigt är mikrobryggeriernas andel av den totala ölmarknaden så liten att de inte borde utgöra något hot mot monopolet, anser han.

– Jag vill kunna sälja allt som produceras här. De är ju väldigt unika ölsorter, och inte något man super. Vår alkoholpolitik borde göras mer tidsenlig och praktisk.

FAKTA: Malmgård Egendom

Ägd av familjen Creutz sedan 1600-talet och drivs nu av bröderna Henrik och Fredrik Creutz.

Specialiserad på ekologisk spannmålsodling samt förädling och försäljning. Här finns ett ölbryggeri, en gårdsbutik samt ett gårdscafé.

Åkerareal: 500 hektar.

Antal anställda: jordbruket: 4 personer, butiken, i skilt bolag, samt vidareförädling: 3 personer, bryggeriet, i skilt bolag: 8 personer, familjemedlemmar på fulltid: 3 personer.

Turister i förhandsbeställda grupper kan även få besöka herrgårdens slottsliknande huvudbyggnad.

Kraftverk i egen fors, effekt 0,5 MW.

Antal besökare årligen: cirka 20 000, inkluderande den årliga julmarknaden.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen