Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 23 november 2017

Ekobonden som vill bli exportör

Roland Höckert, ekobonde med gårdar i Västergötland och Halland, ser inte en storskalig export av ekologiska råvaror från Sverige som något omöjligt. Han har själv sålt ekologisk spannmål direkt till Tyskland och fått bra betalt.

På frågan vad han tror om idén med en kraftigt ökad ekologisk produktion i Sverige som ett sätt att öka hela det svenska lantbrukets lönsamhet är Roland Höckert försiktigt positiv.

– Jag är inte rädd för flera ekobönder i Sverige. Det klart att om det kommer ut mycket mera ekoprodukter på kort tid så kan priserna sjunka tillfälligt, men så är det alltid. Det kommer också att vara ont om växtnäring under perioder, men då får man hitta lösningar på det och det kommer vi att göra, säger Roland Höckert, som dels bedriver en växtodlingsgård i Järpås sydväst om Lidköping och nyligen har köpt en gård med ekologisk äggproduktion i Halland.

”Inget lätt beslut”

Han tog över sin föräldragård i Järpås sydväst om Lidköping 2006. Den var då redan omställd till ekologisk produktion. Han är nöjd med sin produktion och sitt resultat, men tycker att en del investeringsbeslut under resans gång har varit svåra.

– Det är inget lätt beslut att bygga en mottagningsbrunn för rötrester och inte vara helt säker på att det kommer at finnas Kravgodkända rötrester till mig i framtiden, säger Roland Höckert.

Han kan ibland också reflektera över att hans egen produktion är betydligt mera arbetsintensiv än sina konventionella grannar.

– När de sprider handelsgödsel eller sprutar så får de ju så mycket gjort med små arbetsinsatser. Allt extra jag gör för att utföra samma saker måste ju betala sig på marknaden, säger Roland Höckert.

Och det har det gjort. Han har inte under någon gång under sin tid som bonde känt att han ur lönsamhetssynpunkt hellre hade varit konventionell. Och inte av något annat skäl heller.

– Jag tycker det är roligt att vara ekobonde. Våra produkter har ett högt värde och därför betalar det sig bra att investera i teknik och i att lära sig mer om gränslandet mellan biologi och teknik. Jag tillhör ju dem som tror ju att vi kan ersätta mineralgödsel, kemiska bekämpningsmedel och plog med kunskap och ny teknik, säger Roland Höckert.

”Viktigt att ha flera kanaler”

Och att svenska ekoprodukter letar sig utanför Sverige ser han positivt på.

– Jag gillar det här med export. Det är viktigt att vi har flera kanaler för våra produkter, så att vi kan säga att till de som köper det vi producerar att vi har andra alternativ, säger Roland Höckert.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen