Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 3 december 2018

Elkartan ritas om – dyrare bruka el på topparna

En revolution av elnätspriserna är på gång.

Med helt nya prislistor kommer miljontals elkunder att få betala mer när förbrukningen är stor.

 En övergång till effekttariffer innebär ett nytt sätt att ta betalt för elkablarna. Kyliga vinterdagar kan slå hårt på storförbrukarna.
En övergång till effekttariffer innebär ett nytt sätt att ta betalt för elkablarna. Kyliga vinterdagar kan slå hårt på storförbrukarna. FOTO: istock

I den nya prismodellen för el är det tillfällena då du och andra förbrukar mest el som till stora delar kommer att ligga till grund för din kommande elnätsräkning den månaden. Så är det inte i dag, då finns inga effekttoppar med i underlaget.

Vitsen med det nya systemet är att få fler att använda el när det finns ledig kapacitet i kablarna.

– Det börjar bli mer trångt i näten, vi vill att kunderna ska bli mer aktiva för ett mer effektivt utnyttjande av elnätet, säger Lee Gidlöf, kommunikationschef på Vattenfall Eldistribution med närmare 900 000 kunder.

Börjar 2020

Vinnarna blir de flexibla, medan förlorarna lär bli de som sitter fast i gamla mönster med hög förbrukning dagtid.

Några få mindre lokala elnätsbolag har redan infört systemet med effekttariffer. Nu väntas de stora hänga på.

– Vi räknar med att införandet påbörjas 2020, säger Lee Gidlöf.

Enkelt uttryckt kan systemet med effekttariff liknas vid trängselskatt för bilar. Det är dyrare att köra när alla andra kör, medan det nästan inte kostar något när det är mer tomt på gatorna, kvällar och nätter. Alternativet är att bygga ytterligare filer, något som då blir dyrare för elbolagen och därmed hela kollektivet bil- eller som i det här fallet elkunder.

I dag består mycket av elnätsavgiften av en fast kostnad oberoende av hur och när man som kund brukar sin el, plus en rörlig del som beror på hur mycket el man förbrukar.

Ekonomisk katastrof

En konsekvens av omläggningen blir att en större andel av kundens kostnad blir rörlig.

– Mer rättvist betala för sin faktiska användning av elnätet, säger Gidlöf.

Och enligt henne ska det bli intäktsneutralt för Vattenfall. Och om kunderna faktiskt ställer om behövs färre investeringar i bredare elmotorvägar.

Men förlorarna blir de som inte kan styra över sin elanvändning.

– Ju fler som har rörligt desto bättre för samhället. Men för den enskilde kan det bli ekonomisk katastrof, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på intresseorganisationen Villaägarna.

På gång

Samtidigt kommer de olika avgifterna för olika säkringar att tas bort, åtminstone för Vattenfalls del liksom några andra kommunala elnätsbolag redan gjort. I dag kan det skilja flera tusenlappar i fast avgift mellan att ha en säkring på 16 ampere och 25 ampere. Med en för låg säkring kan exempelvis inte bilen laddas samtidigt som spisen och tvättmaskinen körs, då går proppen.

Även Ellevio med sina drygt 900 000 kunder står i startgroparna.

– Vi tittar på det, men det finns inga beslut tagna, säger bolagets presschef Jonatan Björck.

Fakta: Elpriset

Din totala elkostnad består av två delar och därmed två räkningar (Har man avtal med samma elproducent och eldistributör, exempelvis Vattenfall, kan man få båda avgifterna på en och samma räkning):

1. Elnätsavgiften, det vill säga elöverföringen i kablarna fram till ditt hushåll, vilket den här artikeln handlar om. Marknaden präglas av monopol, det finns bara ett elnät att välja på.

2. Elhandelsavgift. Det är den förbrukade elen – elektricitet du köper av valfri elproducent.

Fakta: Så funkar effektavgiften

Elnätsavgift med effekttariff. Ett exempel baserat på Karlstads el- och stadsnät samt Sollentuna Energi som redan infört effekttariffer.

Fakturan består av:

Konsekvensen kan bli att du får en högre effektavgift än grannen även om du förbrukar mindre el totalt sett.

Dagens elnätsavgift består normalt av en relativt hög fast avgift plus en rörlig avgift för förbrukad el.

LÄS MER: Här är de lönsamma energiåtgärderna på gården (LRF Premium)LÄS MER: Elpriset 60 procent högre än förra året

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen