Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 29 augusti 2017

Försäljningen av ekologiska livsmedel sätter nya rekord

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige fortsätter att öka och sätter nya rekord. Ökningstakten är dock betydligt lägre än under tidigare år. Utvecklingen bromsas av brist på råvara.

FOTO: Ann Lindén

Under det första halvåret 2017 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige med 7-8 procent, visar halvårsrapporten från analysföretaget Ekoweb. Det motsvarar en värdeökning med 1 miljard kronor.

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen utgör 9,3 procent av Sveriges totala livsmedelskonsumtion. Fortsätter försäljningen att öka i samma takt resten av året kommer svenskarna att köpa ekologiska livsmedel för drygt 27 miljarder kronor 2017.

Flera drivkrafter

En växande hälsotrend och medvetenhet hos konsumenten i kombination med marknadsföring och ökad tillgänglighet pekas ut som drivkrafter bakom försäljningsökningen.

Den hade dock kunnat vara mycket större om råvaran hade räckt till. Tillgången på ekoprodukter har varit starkt begränsad under årets sex första månader.

”Det är främst importerad ekologisk frukt och grönt som inte nått den svenska marknaden på grund av dåligt väder och misslyckade skördar. Det gäller allt från bananer till klassiska grönsaker från Spanien, ett av länderna som varit hårt drabbat av kyla i våras. Detta problem rapporterar samtliga stora detaljhandelskedjor om”, säger Ekowebs chefsanalytiker Cecilia Ryegård, i en kommentar till rapporten.

Svenskt går bra

Hon pekar på att svensk ekoproduktion kostnadsmässigt hävdar sig mycket väl mot importerade varor, det gäller inte minst animalieproduktionen.

”Försäljningen av svenskproducerade ekologiska livsmedel och råvara går generellt sett bra eller till och med mycket bra”, kommenterar Cecilia Ryegård.

En annan slutsats i rapporten är att detaljhandeln har ändrat inriktning i marknadsföringen, där ekologiskt i kampanjerna nu konkurrerar med lokalt, svenskt, hälsa och hållbarhet. De renodlade ekokampanjerna har minskat.

Försäljningsökningen av eko under det första halvåret var störst hos Systembolaget, 18 procent. Inom offentlig sektor och restauranger var ökningen cirka 14 procent. Inom detaljhandeln stannade den på 2-3 procent.

LÄS MER: Ekoökningen fortsätter – men i långsammare takt

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen