Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 9 december 2018

Fråga experten: ”Måste vårt företag ha en styrelse?”

Måste ett företag med fem deltagare ha en styrelse för att kunna fatta beslut om underhåll? Det frågar en av ägarna i ett dikningsföretag vattenexperten Markus Hoffman.

 Markus Hoffman, LRF:s expert på vatten och växtnäring.
Markus Hoffman, LRF:s expert på vatten och växtnäring. FOTO: LRF

FRÅGA: Vi är fem deltagare i ett dikningsföretag som funnits sedan 1939. Tre av oss är aktiva markägare som tänker underhålla en del av sträckan nu i vinter. De andra två deltagarna har endast mindre andelar i kostnadsfördelningslängden. En av dem är en hästgård och som inte visste att de blev deltagare i dikningssamfälligheten när de köpte gården.

Vi har ingen styrelse i företaget, alla som ingick i den har avlidit. Måste vi tillsätta en styrelse och ha ett möte där vi fattar beslut om underhåll för att ha rätt att debitera de övriga två? Det är kanske inte värt besväret att bilda en styrelse? Finns det någon nackdel förutom kostnaden, att inte involvera övriga?

SVAR: Ert dikningsföretag är inrättat enligt 1918 års vattenlag. Samfälligheten är en juridisk person, och lagstiftningen kräver att om det är fler än två deltagare i samfälligheten så ska en styrelse väljas. En styrelse ska även registreras hos länsstyrelsen. Eftersom det inte finns någon styrelse i ert fall så finns inte heller något styrelsebeslut på att utföra underhåll.

Därmed har ni ingen rätt att begära att de två övriga deltagarna ska betala för sin del av underhållet enligt kostnadsfördelningslängden. Ni kan vänta med underhållet tills ni har bildat en styrelse, eller så kan ni välja att själva betala de andra två deltagarnas andel. Att välja en styrelse behöver inte vara svårt och den kan bestå av en person, men alla fem deltagare måste kallas till sammanträdet och på rätt sätt.

En nackdel, förutom er ökade kostnad, med att underhålla utan att ha valt en styrelse och ha ett styrelsebeslut i ryggen är att ni blir personligen ansvariga. Om underhållet av diket görs på ett sätt som strider mot miljöbalken, och det uppdagas vid tillsyn, eller om något händer vid underhållet och skada uppstår, och det anses bero på oaktsamhet, blir ni tre ansvariga. Oförutsedda kostnader kan då inte heller fördelas.

Det går att läsa mer i boken ”Äga och förvalta diken”. Beställ den kostnadsfritt hos LRF. Eller delta i någon av vinterns studiecirklar om markavvattning som genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och LRF på uppdrag av Jordbruksverket. Kontakt ditt lokala SV för kurser.

Markus Hoffman,

Expert vatten och växtnäring, LRF

red@landlantbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen