Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 22 januari 2018

Genmodifierad soja konkurrent till svenska proteingrödor

Import av genmodifierad soja för foder skulle kunna leda till att delar av de svenska proteingrödorna konkurreras ut, visar en studie. Importerad fodersoja påverkar miljön, oavsett om den är genmodifierad eller inte.

FOTO: Mostphotos

Den slutsatsen dras av forskare inom forskningsprogrammet Mistra Biotech, vid Sveriges lantbruksuniversitet. Idag är genmodifierad soja tillåten inom EU, där Sverige via en överenskommelse har valt att inte använda den som djurfoder. Frågan är vad som skulle ske om det ändrades.

Fodersojan påverkar – oavsett

I studien kartläggs vad som sker när sojafoder exporteras från Sydamerika och importeras i Europa, med en livscykelanalys över de två produktslagen, genmodifierad och icke-modifierad soja. I studien undersöks vad som skulle hända om svenska lantbrukare började ge sina djur foder som är baserad på importerad genmodifierad soja.

Genmodifierat foder har ett lågt pris vilket leder till en ökad efterfrågan. Därmed skulle genmodifierad soja ersätta stora delar av de proteinfodergrödor som idag odlas i Sverige. Samtidigt blir effekten en ökad skövling av regnskog och att svensk jordbruksmark frigörs för andra grödor när intresset för att köpa svenska proteingrödor sjunker. Så även om genmodifierad soja inte orsakar mer global uppvärmning eller nedsmutsning, så påverkar den miljön och ekonomin.

Konkurrerar ut svenska proteinfoder

Genom sitt lägre pris konkurrerar den genmodifierade sojan ut många andra proteinfoder, säger Mattias Eriksson, en av forskarna bakom studien.

– Det är visserligen naturligt att produktionen flyttar dit den är billigast, men lägre priser kan också göra att vi börjar konsumera mer, vilket kräver ökad produktion som kan föra med sig mer negativa konsekvenser för miljön än själva skiftet av produktionsplats, säger han, i ett uttalande.

Även om icke genmodifierad soja leder till mer global uppvärmning än modifierad, så kan en ökning av genmodifierad soja leda till att svensk proteinproduktion ersätts. Det leder till negativa miljöeffekter i exempelvis Sydamerika.

Det bästa vore ifall proteinrika växter som används som djurfoder utvecklades genom ökad växtförädling, för att ersätta den soja som importeras idag. Samtidigt måste importen av genmodifierad och icke-genmodifierad soja hållas isär i två olika transportkedjor så att blandning inte sker.

LÄS OCKSÅ: Rapsmjöl kan ersätta sojamjöl

Relaterade artiklar

Till toppen