Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 30 juli 2018

Anders fångar Stävresjöns svarta guld

– Här har det alltid funnits kräftor, säger Anders Fläcke och slår ut med handen när vi står nere vid Stävresjöns strand. Att ta till vara både inhemsk flodkräfta, som säljs för 1000 kronor kilot, och signalkräftor på ett bättre sätt skulle kunna ge både inkomster och arbetstillfällen till landsbygden.

 Anders Fläcke.
Anders Fläcke. FOTO: Per Groth

Stävresjön ligger i Sala kommun i Västmanland. Och här finns det svenska flodkräftor tack vare eldsjälar som Anders Fläcke.Tidigare i somras arrangerades ett seminarium i Gullvalla bygdegård intill Stävresjön med föreläsare från hela landet om flodkräftans bevarande och möjligheter till inkomster och arbetstillfällen på landsbygden. Både forskare och praktiker enades om att man bättre borde ta till vara den resurs som både den inhemska flodkräftan och signalkräftan utgör.

– Det är bättre att skapa möjligheter att fiska signalkräftan i fler vattendrag och att odla flodkräftan, än att importera kräftor för närmare 400 miljoner kronor per år, säger Anders Fläcke.

Levande landsbygd

Han betonar att det handlar om att skapa en levande landsbygd med fler arbetstillfällen. Anders Fläcke har genom Stävresjöns fiskevårdsområdesförening och med stöd från Sala kommun och Länsstyrelsen i Västmanland gjort stora insatser för att bevara flodkräftan i sjön och hålla signalkräftan borta. Flodkräftan är rödlistad och klassad som akut hotad art medan signalkräftan 2016 blev klassad som en oönskad och invasiv art i EU som inte får odlas. Anders Fläcke är övertygad om att ”det går att få mer snurr på flodkräftan”. I dagsläget säljs svenska flodkräftor för mer än 1 000 kronor kilot medan signalkräftan kostar en tredjedel.

– Det borde locka fler att odla flodkräftor, säger han.

 Stävresjön i Västmanland.
Stävresjön i Västmanland. FOTO: Per Groth

Sen urminnes tider

Flodkräftor har fångats ”sedan urminnes tider” i Stävresjön.

– De har levererats till Stockholm, bland annat till Östermalmshallen och Hovet, och gett bra inkomster.

Men i mitten av 1960-talet avtog fångsterna när kräftpesten slog till i Sverige. Den importerade signalkräftan tog över men i vissa begränsade vattensystem lever flodkräftan kvar. Stävresjön är ett exempel.

Fiskevårdsområdesföreningen har restaurerat bottnar, slamsugit och hållit ordning på PH-värdet.

– Vi försöker skapa bra boplatser för flodkräftan.

Rädsla för kräftpest och minkar

Som kring alla sjöar, där flodkräftan finns kvar, finns också rädslan att kräftpesten ska ta sig in. Och ett visst tjuvfiske finns naturligtvis. I Stävresjön är det fiskepremiär klockan 17 tisdagen den 7 augusti. Numera bestämmer fiskevårdsområdet när premiären äger rum.

– Det har alltid varit pengar i det här. Det borde det kunna vara nu också, säger Anders Fläcke och tänker på fångst av flodkräftor.

I dag drivs odling och fångst av flodkräftor av specialintresserade och entusiaster.

– Det finns inga bra kalkyler och statistik kring fångst och eventuella inkomster, säger Anders Läcke. Det har alltid varit mycket hysch-hysch kring ekonomin.

Flodkräftan har också sina naturliga fiender i form av häger, mink och abborrar.

– Vi har minkfällor och tar vissa år upp till 20 minkar.

Dags för kräftfångst

Nu när det drar ihop sig till kräftfångst minns Anders Läcke hur det var när han var liten.

– Vi hade stora fångster på 50-talet och en bit in på 60-talet. Det var också en bra extrainkomst för bönder och folk på landet. Det har det alltid varit.

Och det hoppas Anders Läcke att det kan bli igen. Om viljan och lusten att odla svenska flodkräftor sprider sig. Och börjar ge bra extrainkomster.

Till den som vill odla flodkräftor har han tre råd. Se till att ha bra vatten. Ha alltid uppsikt över dammarna. Se till att ha kvalitet på ynglen.

Projekt Stävresjön

Stävresjöns fiskevårdsområdesförening har i samarbete med Sala kommun och Länsstyrelsen i Västmanland genomfört omfattande insatser för att bevara och utveckla flodkräftan i Stävresjön.

Kräftfisket har en stark tradition i Västmanland. Landskapet är, näst efter Småland, det landskap där det fiskas mest kräftor.

Just nu pågår ett nationellt projekt för att ta fram en handledning för odling av flodkräftor i dammar.

LÄS OCKSÅ: LRF startar nytt gemensamägt tillväxtbolag

Relaterade artiklar

Till toppen