Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 26 april 2019

I väntan på skifte – och spekulanter

Buttle

Lars-Inge Wallin och AnnBritt Johansson har drivit Österby sedan början av 90-talet. Först som mjölkgård, numera med dikor och tjurkalvar.

– Nu söker vi en extern köpare. Det var därför vi gick med i projekt Effektiva Ägarskiften, säger Lars-Inge Wallin.

 Lars-Inge Wallin och AnnBritt Johansson har gård med dikor och tjurkalvar.
Lars-Inge Wallin och AnnBritt Johansson har gård med dikor och tjurkalvar. FOTO: Karl Melander

Han och AnnBritt träffades på lantbruksskolan i Stora Segerstad 1982. Hon kom från lantbrukarhem i Småland, han från lantbrukarhem på Gotland.

1990 tog de över Lars-Inges föräldragård. AnnBritt jobbade till att börja med som undersköterska vid lasarettet i Visby.

– Men sedan 15 år jobbar jag endast på gården, säger AnnBritt Johansson.

Slutat med mjölkkor

Gården har 150 hektar åker som mest används till att odla grovfoder till djuren. Dessutom finns drygt 600 hektar skog och betesmark.

– Vi har dikor och uppemot 100 kalvningar per år. På hösten säljer vi av tjurkalvar och slaktar ungkor.

De har slutat med mjölkkor eftersom det var mycket jobb och för dåligt betalt.

– Nuvarande inriktning känns bättre, det är mindre slitsamt, säger Lars-Inge.

– Vi har en gård som passar för betesproduktion, säger AnnBritt.

Barnen inte intresserade

Deras två döttrar är båda drygt 30 år gamla och jobbar med andra saker än lantbruk.

– Det stod väl klart redan i tonåren att de inte var intresserade, säger Lars-Inge.

– Båda barnen tycker att vi borde sålt för länge sedan, de tycker vi är för bundna, säger Ann-Britt.

FAKTA: Österby

Gården ligger i Buttle socken på mellersta Gotland.

Ägs av Lars-Inge Wallin och AnnBritt Johansson, 61 resp 64 år.

De har två döttrar som inte vill ta över och söker därför en extern köpare.

De har dikor, säljer tjurkalvar på hösten och slaktar ungkor.

Totalt 790 hektar skog, åker och betesmark.

Krav-gård

Omsättning: 2 miljoner kronor.

Dags för skifte

Nu anser de att det börjar bli dags att tänka på ett skifte. I det här fallet gäller det att hitta en intressent som vill köpa gården och fortsätta.

Det vore det roligaste, säger Lars-Inge, som helst inte vill se att spekulanter köper olika delar av lantbruksföretaget och att gården upphör att vara en produktionsenhet.

Han säger att han aldrig krävt att döttrarna ska ta över.

– Det måste vara frivilligt och i dagens läge tjänar de båda mer på sina jobb än vad vi får ut av vårt företag.

”Skulle valt samma”

Lars-Inge är själv tveksam till om han skulle valt samma sysselsättning om han fått välja igen.

– Det är mycket arbete för de pengarna. Jag har inte heller den ork jag skulle vilja ha, säger han.

– Jag skulle välja om samma, säger AnnBritt. Jag har ju jobbat i vården och en gång i tiden valt det här.

Diskuterat hur avveckla

De gick med i projekt Effektiva Ägarskiften för att få hjälp med att komma igång med hela processen. De har fått information om juridiken och ekonomin kring en överlåtelse.

– Jag bestämde mig för tio år sedan att 2020 då slutar jag, säger Lars-Inge. Då har jag varit bonde i 30 år. Det är en hel generation, det får räcka.

– Vi har pratat om att avveckla vår verksamhet och diskuterat hur vi ska göra, säger AnnBritt.

Om Projekt Effektiva Ägarskiften

Fem pilotföretag (lantbruksföretag) ska genomgå en ekonomisk nulägesanalys.

Tillsammans med en rådgivare framställs handlingsplan och åtgärdslista för den fortsatta processen.

Säljare ska matchas med köpare som får hjälp att göra affärsplan och kostnadsbudget.

Resultaten ska redovisas öppet för att ge inspiration till andra som står inför ett ägarskifte.

Projektet pågår från hösten 2018 till våren 2020.

Arrangeras av LRF Gotland och finansieras av Leader Gute och Jordbruksverket.

Säljare, köpare och banker, rådgivare och erfarna landsbygdsföretagare ska involveras i projektet.

Projektledare Lisa Engström.

Fokus sätts på åldrande lantbrukare och behovet av att skifta över till nästa generation eller externa köpare.

Hoppas på intressenter

Lars-Inge tänker behålla en del av skogen ”och pyssla med det” och AnnBritt ser fram emot att bli pensionär.

De ska rusta upp en äldre gård som ligger några mil från Buttle och bo där när de avvecklat lantbruksföretaget.

Nu närmast ser de fram med intresse mot att få intresserade köpare till gården och hoppas att projekt Effektiva Ägarskiften ska bidra till det.

Träffa jurist

De har fått gården värderad i den ekonomiska analys som ingår i projektet. Den del som ska säljas, som är cirka 100 hektar åker och 200 hektar betesmark och skog plus gården, är värderad till 14 miljoner kronor.

– Om ett år hoppas vi att vi hittat köpare som vill ta över på bra villkor. Säger Lars-Inge.

Härnäst ska de träffa en jurist för att reda ut juridiken kring ett skifte och sedan väntar de på spekulanter på gården.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen