Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 13 maj 2019

Kursen på Handels gav råg i ryggen

Martina Schagerlund tillhör den första skara som har tagit examen i böndernas nya managementprogram under ledning av Handelshögskolan i Stockholm.

– Utbildningen är ett lyft både för mig som lantbrukare och för näringen som helhet, säger hon.

 Martina Schagerlund driver Lindholms gård utanför Eskilstuna. Hon är en av de elever som tagit examen i det nya managementprogrammet för lantbrukare vid Handelshögskolan i Stockholm.
Martina Schagerlund driver Lindholms gård utanför Eskilstuna. Hon är en av de elever som tagit examen i det nya managementprogrammet för lantbrukare vid Handelshögskolan i Stockholm. FOTO: SÖREN ANDERSSON

Lindholms gård mellan Eskilstuna och Strängnäs har tillhört samma familj sedan slutet av 1700-talet. Här har vd:n och majoritetsägaren Martina Schagerlund och hennes make Olov en bred verksamhet med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproduktion.

– Hela jordbruksdelen drivs av mig. Jag vill producera råvaror till mat och fortsätta att utveckla den delen. Till exempel odling av proteingrödor och eller frilandsodling av grönsaker, alltså ytterligare något för humankonsumtion, säger Martina Schagerlund.

Flyttade hem till gården

Hon har gått linjen för personal- och arbetslivsfrågor, där viss ekonomiutbildning ingår, och arbetade därefter som yrkesvägledare och rekryteringskonsult. Under cirka 20 år bodde hon i Stockholm. Sedan bildade hon familj och flyttade tillbaka till Lindholms gård där hon växte upp.

Fakta: Lindholms gård

– Gården ägs till 75 procent av Martina Schagerlund och till 25 procent av hennes make Olov.

– Cirka 350 hektar spannmål, bland annat höstvete, höstraps, ärter, grynhavre och korn.

– Cirka 80 hektar vall.

– Omkring 1 000 hektar skog.

– Nötköttsproduktion med 100 dikor, fem avelstjurar och egen uppfödning av kalvarna. Allt foder produceras på gården. Slakt och styckning sker hos Närkes Slakteri söder om Örebro. Köttet säljs i premiumsegmentet under varumärket Rekarnekött i färdiga lådor, till restauranger och till några utvalda Icabutiker.

– Uthyrning av sammantaget ett 30-tal bostadshus och torp.

– Två helårsanställda och en person anställd på 60 procent. Tar in tillfälligt anställda vid behov.

– Jakt och viltvård. Har nyligen börjat sälja kött från vildsvin, älg och hjort.

”Utbildning behövs”

I bagaget har hon också en kurs i företagsekonomi från Jälla lantbruksskola i Uppsala.

– När jag fick syn på det här programmet inom Handelshögskolan blev jag attraherad direkt. Det behövs utbildning och verktyg för att vi lantbrukare strategiskt ska kunna öka förståelsen för våra produkter och kunna ta vara på marknadens möjligheter.

 Martina Schagerlund fick lära sig hur företaget kan utvecklas mot en marknad utifrån individuella förutsättningar.
Martina Schagerlund fick lära sig hur företaget kan utvecklas mot en marknad utifrån individuella förutsättningar. FOTO: SÖREN ANDERSSON

Långsiktig strategi

Martina Schagerlund vill bort från ett marknadsresonemang som är kortsiktigt och snävt prisinriktat. I stället vill hon ha ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på sitt företag med ett lantbruk som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

– På den här utbildningen fick vi lägga just en sådan strategi som inte bara handlar om kostnad-pris. Vi fick utveckla företagen mot en marknad utifrån våra individuella förutsättningar.

”Gott renommé”

Utbildningen ägde rum under tre dagar vid fyra tillfällen, sammanlagt tolv dagar. Som LRF-medlem fick Martina Schagerlund rabatt på avgiften.

– Hade det inte varit Handelshögskolan som utbildade hade jag nog inte betalat och gjort det här. Den står för kvalitet och har ett väldigt gott renommé. Nu när kursen är avslutad kan jag säga att den med råge överträffade mina förväntningar.

Djupanalys av resultat

Förutom det strategiska perspektivet pekar Martina Schagerlund på utbildningsavsnitt om innovation samt ledarskap som särskilt lärorika Hon tycker också att hon har fått kunskaper i att på djupet kunna analysera nyckeltalen i resultat- och balansräkningen.

– Vi fick lära oss att ta tempen på våra företag, förtydligar hon.

 Kursen överträffade med råge Martina Schagerlunds förväntningar.
Kursen överträffade med råge Martina Schagerlunds förväntningar. FOTO: SÖREN ANDERSSON

Testat verktygen

Samtidigt som utbildningen var inspirerande var den bitvis också krävande. Det fodrades att deltagarna arbetade med vissa uppgifter hemma och verkligen provade hur verktygen från Handels fungerar i den egna verksamheten, framhåller Martina Schagerlund.

Bro till konsumenterna

Hon ser fördjupad kompetens hos de svenska lantbrukarna som ett sätt att bygga broar till konsumenterna i storstäderna och till det övriga näringslivet i stort.

– Därför är det jätteviktigt att utbildningen fortsätter. Vi behöver lyfta oss själva och visa för omvärlden att vi är professionella företagare. Vi råkar inte bara ha en viss livsstil utan arbetar i en tillväxtbransch som är viktig för hela samhället.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen