Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 8 november 2018

Lantbrukets lönsamhet ner i källaren

I Sverige har sommarens torra och varma väder påverkat jordbruksföretagen mycket med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd.

 Lönsamheten dyker för många lantbrukare.
Lönsamheten dyker för många lantbrukare. FOTO: Cecilia Persson

Spannmålsskördarna beräknas på gårdsnivå vara 30-70 procent lägre än normalt och tillgången på grovfoder är osäker, skriver LRF Konsult i sin senaste rapport.

Lantbruksföretag justerar sina besättningar efter fodertillgång och foderpriser, vilket leder till väntetider till slakt.

Beroende av import

De dåliga skördarna medför att Sverige övergår från att exportera spannmål till att bli beroende av import. Det är två resultat av den torra sommaren.

– Det ekonomiska läget är bekymmersamt med fleråriga effekter för många av företagarna. Det gäller lantbrukets samtliga produktionsinriktningar, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Stora variationer

Han betonar att det är stora variationer mellan lantbruksföretagen och i olika delar av landet beroende på hur torkan har påverkat.

Lönsamheten 2018 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning.

FAKTA: Lantbrukets lönsamhet

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamheten 2018 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning.

Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet ”resultat före avskrivningar minus finansnetto” i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget.

För 2018 beräknas det saknas 16 procentenheter för mjölkföretaget medan det fattas 18 respektive 14 procentenheter i grisköttsföretaget respektive växtodlingsföretaget för att uppnå nyckeltalet lönsamhet.

”Räkna på kostnader”

Lönsamhetsnivån är den sämsta på över tio år, enligt Jimmy Larsson.

Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För 2018 beräknas det saknas 16 procentenheter för mjölkföretaget medan det fattas 18 respektive 14 procentenheter i grisköttsföretaget respektive växtodlingsföretaget för att uppnå nyckeltalet lönsamhet.

– Det är viktigt att sätta sig ner och räkna på sina kostnader och likviditet, säger Jimmy Larsson. Gör ett provbokslut och en kassaflödesanalys.

Utnyttja stöd

Han uppmanar alla lantbruksföretagare att ta kontakt med sin bank för att informera dem om läget.

– Det är också viktigt att ha en dialog med foderleverantörer och slakterier. Och utnyttja framtagna jordbruksstöd, bland annat har Jordbruksverket subventionerat ekonomi- och foderrådgivning kraftigt.

LÄS MER: Torkan sänker svenskt lantbrukLÄS MER: Prognos: Lägre lönsamhet för lantbruket i år

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen