Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 18 oktober 2017

Nöjda svenska bönder enligt lantbruksbarometern

Mer än hälften av svenska lantbrukare anser att lönsamheten är god eller mycket god. Så positiv har stämningen inte varit på över tio år.

FOTO: Per Emgardsson

Det är Lantbruksbarometerns höstsiffror som visar upp en mycket positiv stämning, men det skiljer sig åt mellan olika produktionsgrenar.

Bäst lönsamhet upplever fortfarande gris- och nötköttsproducenterna med ett lönsamhetsindex på 70 respektive 52. Med ett index på minus 40 upplever växtodlingsproducenterna den svagaste lönsamheten.

Mjölkproducenterna har en kraftigt förbättrad lönsamhet. Deras lönsamhetsindex har på ett år gått från minus 86 till 26.

Lönsamhetsindex beräknas som skillnaden mellan andelen som svarat ”mycket god” eller ”ganska god” och andelen som svarat ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”.

Ett positivt nettotal innebär att fler än hälften av de tillfrågade bedömer lönsamheten som god. Nettotalet kan variera från minus 100 till plus 100.

Störst förändring har mjölkbönderna upplevt under senaste året. Deras lönsamhetsindex har förbättrats med hela 112 procentenheter.

– Det är en direkt spegling av det höjda priset på mjölken och det ökade intresset för förädlade mjölkprodukter. Däremot oroar den svaga lönsamheten för växtodlingsföretagen, säger Jimmy Larsson, segmentschef för Skog & Lantbruk på LRF Konsult.

 – Den svaga lönsamheten för växtodlingsföretagen oroar, säger Jimmy Larsson, på LRF Konsult.
– Den svaga lönsamheten för växtodlingsföretagen oroar, säger Jimmy Larsson, på LRF Konsult. FOTO: LRF Konsult

Förändringen de senaste 18 månaderna är kraftig. Våren 2016 ansåg 26 procent av alla lantbrukare att lönsamheten var ”ganska god”. Hösten 2017 är motsvarande siffra 52 procent.

Våren 2016 upplevde 23 procent av lantbrukarna att lönsamheten var ”mycket dålig”. Hösten 2017 var det 10 procent som upplevde lönsamheten som ”mycket dålig”.

Lantbruksbarometern har även frågat vad de tror om konsumenternas förtroende för lantbrukare som producenter.

Hela 77 procent av lantbrukarna känner att de har ett stort förtroende som producenter hos konsumenterna. Bland grisköttsproducenterna är det så många som 89 procent, vilket är en ökning med 13 procentenheter sedan 2011.

– Att nästan nio av tio grisköttsproducenter upplever att de har konsumenternas förtroende tror jag är en direkt effekt av de senaste årens diskussion om svensk kontra utländsk djurhållning, säger Ulf Möller, segmentansvarig för Skog & Lantbruk på Swedbank och Sparbankerna.

Det är positivt och något vi ska värna om, menar han vidare.

Fotnot: Lantbruksbarometern sammanställs av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen