Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 23 november 2017

Pengar att hämta i ökad ekoproduktion

Så mycket som hälften av den svenska åkermarken skulle teoretiskt bli ekologisk om målet vore att maximera vinsten i svenskt lantbruk. I ett sådant scenario ökar värdet av lantbruksproduktionen med 3,6 miljarder, lönsamheten med en dryg miljard och 3 400 nya jobb skapas. Det visar en ny rapport.

Mycket tyder på att en ökad svensk ekologisk produktion skulle bidra till en ökad lönsamhet i svenskt lantbruk. Det framgår av en rapport där lantbruksekonomen Lars Jonasson fått i uppdrag att undersöka vad som teoretiskt skulle inträffa med mixen av ekologisk och konventionell produktion om det svenska lantbruket på tio års sikt skulle vinstmaximeras.

”Indikation om riktningen”

– Det viktigaste med den här studien är inte att räkna på hur stor andel av svensk åkerareal som skulle vara ekologisk, utan att få en indikation om riktningen och styrkan i ekomarknaden. Verkligheten styrs av många parametrar som ligger utanför det jag har tittat på, säger Lars Jonasson.

Lars Jonassons uppdrag har varit att ikläda sig rollen som VD för hela det svenska lantbruket och fundera på hur stor andel som skulle vara ekologisk om målsättningen var att maximera vinsten i ett tioårsperspektiv.

Stor del bör gå på export

I uppgiften ingick att ta hänsyn till begränsningar, bland annat i form av förväntad prispress på ekomarknaden, tillgång till ekogodkänd växtnäring, befintligt byggnadsbestånd för konventionell produktion och efterfrågan på svenska konventionella produkter.

Efter en del knåpande har han kommit fram till att vinsten blir störst om cirka 50 procent av den svenska åkerarealen på tio års sikt odlas ekologisk och en hel del av produktionen går på export i form av ekologisk spannmål och ekologiskt mjölkpulver.

– Resultaten är uppseendeväckande, men måste tolkas utifrån att en tänkt vd för hela Sverige kan styra och ställa med arealer som han vill. Då går det bland annat att optimera växtföljder och utnyttja växtnäringen maximalt, säger Lars Jonasson.

Snabbt växande marknad

Samtidigt poängterar han att antagandena inte är tagna ur luften. Den globala ekomarknaden växer snabbt och det är högst rimligt att tänka sig en omfattande export av ekospannmål och ekologiska mejeriprodukter, utan att det sänker dagens råvarupriser i Sverige.

– En intressant effekt i modellberäkningarna är också att med ett minskat utbud av svenska konventionella produkter så stiger priset också på dessa, säger Lars Jonasson.

Odlingsrådgivaren Ulrik Lovang har varit involverad i arbetet med att ta fram underlagsmaterial till rapporten.

– Det finns definitivt en stor potential i en ökad svensk ekoproduktionen, men också en rad flaskhalsar. Hur många av de här som vi kan ta oss förbi avgör hur stor del av potentialen som kan realiseras, säger Ulrik Lovang.

Fler samarbeten rätta vägen

Han menar att Lars Jonasson vinstoptimering för helheten är en signal om att det finns möjligheter till ökad lönsamhet för många av dagens konventionella producenter, men att det krävs genomtänkta strategier för omläggning.

Fler samarbeten mellan nötgårdar och växtodlingsgårdar är en väg. En annan är att följa den pågående utvecklingen av teknik för att avvattna flytgödsel och göra den transporterbar på längre avstånd. En tredje är att se om det på nära eller längre avstånd finns köpare av proteingrödor att bygga långsiktiga samarbeten med.

I korthet betyder det att i samverkan gårdar emellan åstadkomma en del av det som den allsmäktige VD:n i Lars Jonassons teoretiska analys kan göra helt på egen hand.

– Svensk livsmedelsindustri har till stor del misslyckats med att få ut de svenska mervärdena på exportmarknaden. Att byta ut en del av dessa volymer mot ekologiska produkter borde vara lönsamt, säger Ulrik Lovang.

Fotnot: Hela rapporten publiceras den 5 december.

Viktiga antaganden och resultat från rapporten

– Den globala ekomarknaden har vuxit snabbt under många år och utvecklingen bedöms fortsätta.

– En ökad svensk ekologisk produktion av spannmål och mjölk kan exporteras i stor mängd utan att det påverkar balansen på den globala marknaden.

– Svenskt lantbruk har bland annat på grund av klimatet komparativa fördelar inom ekologisk produktion jämfört med konventionell.

– En kraftigt minskad svensk konventionell mjölkproduktion leder till stigande priser på konventionell mjölk och minskad skillnad mellan eko och konventionell.

– Antalet mjölkkor kan öka med cirka tio procent från dagens nivå.

– Ny teknik kan göra det möjligt att avvattna flytgödsel och flytta stallgödsel mellan olika delar av landet.

– Tack vare att trädor tas i bruk och extensiva vallar sköts aktivt kan den producerade volymen av olika produkter hållas i stort sett oförändrad jämfört med i dag.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen