Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 7 mars 2019

Placeringarna sänkte LRF:s resultat

LRF-koncernens resultat sjönk under 2018 jämfört med föregående år. Medlemsintäkterna ökade och samtliga dotterbolag redovisade vinst. Det som tyngde var en förlust på koncernens finansiella placeringar, visar årsredovisningen.

 Anders Källström avgår som vd för LRF vid årsstämman 21-22 maj i år.
Anders Källström avgår som vd för LRF vid årsstämman 21-22 maj i år. FOTO: Ann Lindén

– Fjolåret var speciellt med torkan och bränderna som satte tydlig prägel. Medlemsintäkterna och dotterbolagsverksamheterna klarade vi på ett väldigt positivt sätt. Sedan har vi en finansrörelse som vi belastas hårt av under framför allt fjärde kvartalet då finansmarknaderna föll rakt ned, säger LRF:s vd och koncernchef, Anders Källström till Land Lantbruk.

Sista bokslutet som vd

Det är hans tionde och sista bokslut för LRF i den rollen. I augusti tar Anna Karin Hatt över som vd.

LRF-koncernens nettoomsättning under 2018 uppgick till 1 062 miljoner kronor (1 689). Resultatet efter skatt sjönk till 213 miljoner kronor (273).

Affärsverksamhetens nettoomsättning uppgick till 904 miljoner kronor (1 502) och gav ett överskott på 70,3 miljoner kronor (103,3).

Positivt för alla dotterbolag

De fem helägda dotterbolagen – LRF Media, LRF Samköp, Sigill, Macklean och Bygruppen – redovisade alla positiva resultat för 2018. Avveckling pågår av LRF Driftsbyrån och LRF Försäkring.

I början av året såldes 75 procent av LRF Konsult till riskkapitalbolaget Altor, vilket gav en positiv engångseffekt på koncernens rörelseresultat.

– Den försäljningen är den stora skillnaden jämfört med 2017 och bidrog till att omsättningen minskade. Annars går dotterbolagen rakt över lika bra eller bättre än de gjorde året dessförinnan. Den portföljen har utvecklats väldigt väl under senare år, säger Anders Källström.

Medlemmarna blev fler

Under 2018 ökade LRF medlemsantalet för första gången på fem år, framför allt i kategorin företagsmedlemmar vilka blev 862 fler än under 2017. Det resulterade i att medlemsintäkterna totalt ökade till 215 miljoner kronor (211).

– Det är väldigt glädjande att vi under ett så utmanande år kan växa i antal medlemmar och det kanske tydligaste beviset på hur relevant LRF är i vår tid. Det viktigaste i hela vår organisation är en positiv medlemsutveckling och det har vi nu, konstaterar Anders Källström.

Förlust på finansiella placeringar

Det ekonomiskt största bekymret för LRF 2018 var alltså koncernens finansiella placeringar som backade med 2,4 procent, att jämföra med en positiv avkastning om närmare 11 procent föregående år.

Avkastningen har stor betydelse för koncernens ekonomiska styrka och utgör över tid en del i finansieringen som är lika stor som medlemsavgifterna.

I årsredovisningen framhålls att handelskrig, konjunkturoro och ränteuppgångar bidrog till att aktiemarknaderna vände ned.

– Årets två första månader har tvärtom haft en enorm utveckling så det där är fluktuationer man får leva med. Den här förlusten är ju till största delen orealiserad och bygger på marknadsvärden. Vi har inte sålt av värdepapper utan är med på uppgången också, säger Anders Källström.

LÄS MER: Anna Karin Hatt ny vd för LRF

Relaterade artiklar

Till toppen