Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 24 november 2017

Svenska livsmedel pressas av importerade alternativ

Svenska livsmedelsprodukter pressas allt mer av importerade alternativ. Danmark och Tyskland pekas av svenska livsmedelsföretag ut som de tuffaste konkurrentländerna. Polen har snabbt blivit en uppstickare.

Försäljningen på hemmaplan för den svenska livsmedelsindustrin utvecklades positivt under det tredje kvartalet, men är ojämn över tid. Även statistiken för livsmedelsexporten pekar uppåt. Importen växer dock betydligt snabbare, enligt Livsmedelsföretagens, Li, senaste konjunkturbrev.

FOTO: Frida Jonson

Till och med augusti i år har importen ökat med cirka 7 procent. En stor del utgörs av sammansatta livsmedel. På frågan vilka länder som står för den tuffaste importkonkurrensen svarar 31 procent av de svenska företagen Danmark. Något färre, 28 procent, nämner Tyskland medan 20 procent av företagen pekar ut Polen.

Polska livsmedelsproducenter kan bland annat dra nytta av att arbetskraften är billigare än i Sverige, konstaterar Li, men importandelen i Sverige är fortfarande förhållandevis blygsam, 3 procent.

”Medlemsföretagen ser i första hand konkurrenstrycket komma från våra närmaste grannländer, såväl låg- som högkostnadsländer. Polen är ett av dem och har på kort tid etablerat sig som en vass och kompetent uppstickare”, säger Carl Eckerdal, chefekonom vid Li, i en kommentar till konjunkturrapporten.

Jättarna i sammanhanget är Danmark, Tyskland och Holland, som tillsammans står för 43 procent av importen av livsmedel till Sverige.

Cirka 40 procent av den holländska exporten till Sveriges utgörs av icke förädlade frukt- och grönsaker. Vad gäller Tyskland är kött och köttvaror den enskilt största varugruppen med 21 procent av landets export till Sverige.

Li konstaterar att den danska livsmedelsproduktionen har vuxit sig större än den svenska. Den danska exporten till Sverige är blandad, men kött och mejeri är varugrupper som sticker ut med en andel om totalt 41 procent.

Trots det ökade trycket från importen anser 29 procent av Li:s medlemsföretag att deras konkurrenskraft har förbättrats i förhållande till konkurrentländerna. 42 procent av företagen rapporterar att de har ökat produktiviteten.

De tuffaste konkurrentländerna enligt svenska livsmedelsföretag

Danmark: 31 procent (importandel: 15 procent)

Tyskland: 28 procent (importandel: 13 procent)

Polen: 20 procent (importandel: 3 procent)

Holland: 14 procent (importandel: 15 procent)

Baltikum: 6 procent (importandel: 1 procent)

Finland: 1 procent (importandel: 3 procent)

Fotnot: Importandelen är exklusive fisk

Källa: Livsmedelsföretagen, SCB

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen