Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 17 augusti 2019

Törlans trick: Tajming och treraskorsning

Tvååker

Gårdar som jobbar smart och effektivt kan öka vinsten och minska klimatavtrycket enligt en forskningsstudie. På Törlan Lantbruk är timing i växtodlingen och treraskorsningar i mjölkbesättningen viktiga framgångsfaktorer.

 "Alla kan bli bättre på management, det finns nog en stor förbättringspotential”, säger Bengt Svensson.
"Alla kan bli bättre på management, det finns nog en stor förbättringspotential”, säger Bengt Svensson. FOTO: Jonatan Jacobson

Utanför halländska Tvååker driver grannarna Bengt Svensson och Ulf Persson Törlan Lantbruk. Huvudverksamheten är ekologisk mjölkproduktion men företaget bedriver även lammuppfödning och betydande växtodling.

Törlan Lantbruk fungerade som företagscase tillsammans med en grisgård utanför Trelleborg i en studie om ekonomi och klimatpåverkan som SLU och Länsstyrelsen Skåne presenterade tidigare i år.

Kunde öka vinstmarginalen

Studien visade bland annat att Törlan Lantbruk genom managementförbättringar skulle kunna öka vinstmarginalen med 6,3 procent samtidigt som koldioxidekvivalenterna per kilo mjölk minskade med 6 procent.

– Den viktigaste slutsatsen är att ekonomi och miljö går hand i hand. En effektiv produktion ger mindre klimatpåverkan per enhet samtidigt som ekonomin förbättras, säger Bengt Svensson.

FAKTA/Törland Lantbruk

Omsättning: Cirka 19 miljoner kronor (2018).

Vinstmarginal: Cirka en procent (2018). ”Men vår målsättning är en vinstmarginal på 10 procent, något som är möjligt under ett normalår”, säger Bengt Svensson.

Verksamhet: Ekologisk mjölkproduktion till Arla med 270 årskor och ekologisk lammuppfödning med 250 tackor samt växtodling.

Areal: 530 hektar åkermark och 169 hektar naturbete som innefattar naturreservat och fyra öar.

Antal anställda: Utöver Ulf och Bengt är sex till sju personer anställda.

Törlan Lantbruk har sedan tidigare jobbat mycket med management och har bland annat deltagit i Lean-projekt. Bengt Svensson håller i gårdens mjölkproduktion medan Ulf Persson ansvarar för odling av vall, spannmål, majs och baljväxter. Bengt Svensson framhåller timing och resurshushållning i växtodlingen som viktiga framgångsfaktorer.

– Eftersom vi kör ekologiskt är det extra viktigt att göra rätt insatser vid rätt tillfälle. Ingemar Stenmark sa att ”ju mer jag tränar desto mer tur har jag”. Det gäller för oss också, vi har ganska mycket tur med vädret, säger Bengt Svensson.

Utökad areal

Men trots det drabbades även mjölkgården av förra årets torka. Räddningen blev utökad odlingsareal i kombination med att spannmål, ärtor och åkerbönor togs till grovfoder.

På grund av det besvärliga fjolåret blev 2018 års vinst inte så stor men bokslutet visar ändå på svarta siffror.

Gården lyckades matcha en annan beräknad siffra i forskningsstudien, avkastningen ökade med 500 kilo ECM, energikorrigerad mjölk, per ko och år. Produktionen ligger nu på 11 200 kilo ECM per årsko.

– Nu har vi nästan kommit upp i samma nivåer som vi hade innan vi ställde om till ekologiskt, då vi låg på 11 500 kilo ECM per ko och år. Djurmaterial och management ligger bakom uppgången, säger Bengt Svensson.

 Treraskorsningen procross är en bidragande faktor till den ökade avkastningen.
Treraskorsningen procross är en bidragande faktor till den ökade avkastningen. FOTO: Jonatan Jacobson

Holstein är basen i mjölkbesättningen men på senare år har Törlan Lantbruk även börjat använda treraskorsningen procross där holstein korsas med SRB och montbeliarde.

– Omfattande försök visar att fodereffektiviteten har blivit 8 procent bättre med procross jämfört med holstein vilket betyder mycket ekonomiskt. Procross har en jämnare laktationskurva som ger mindre störningar och ett bättre utnyttjande av fodret, säger Bengt Svensson.

Sporrar avelsarbetet

Men Törlan Lantbruk har ändå valt att behålla en fjärdedel renrasiga holstein. På så sätt kan gården fortsätta med sitt framgångsrika avelsarbete, något som också sporrar personalen.

Enligt Bengt Svensson behöver inte förbättringar inom management betyda mer arbete.

– Det handlar mer om att jobba smartare än om att jobba hårdare. Vi har även ett bra samarbete med maskinstationen och anställda som ställer upp till hundra procent, säger Bengt Svensson.

Tre tips från Bengt Svensson

– Få tajming i växtodlingen genom en ständig koll på vädertjänsterna och ha tillgång till en skördekedja med hög kapacitet att pricka in skördefönstret då vädret är ostadigt.

– Bra djurmaterial är viktigt, gör avelsplaner och kontinuerliga uppföljningar.

– Allra viktigast: att ha en intresserad och engagerad personal.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen