Elisabet Qvarford: Så får du din kommun att välja svenskt

Det är fullt möjligt att ställa krav på restriktiv antibiotikaanvändning vid offentlig upphandling, skriver Elisabet Qvarford, Svenskt Kött, i en krönika.

FOTO: SVENSKT KÖTT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Blir du irriterad när det kommer rapporter om att kommuner väljer kött och ost från länder som har en sämre djuromsorg än Sverige? Det finns möjlighet att påverka. Varför inte kontakta dina lokala politiker och din kommuns upphandlingsenhet?

I dag finns större möjligheter att prioritera djurvälfärd vid livsmedelsupphandling då den politiska ambitionen höjts på området. Enligt en undersökning som Svenskt Kött genomförde i våras vill närmare 60 procent av kommunernas upphandlingsansvariga ställa högre krav än vad de gör i dag.

Det är fullt möjligt att ställa krav på restriktiv antibiotikaanvändning, att grisarna svansar inte kuperas, att djuren har tillgång till strö och sommarbete samt att de inte transporteras långa sträckor före slakt.

Vinsterna med att välja kött med en högre djurskyddshänsyn är många. Den goda djurhållningen är en bidragande orsak till att Sverige har EUs lägsta antibiotikaanvändning. Exempelvis använder Tyskland och Polen, två av de länder som Sverige importerar mest kött från, 13 respektive 12 gånger mer antibiotika än Sverige.

Det finns flera krav som en kommun kan ställa för att premiera kött och mjölkprodukter från djur som mått bra:

• Ställ krav på att antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.

• Ställ krav på att köttet ska komma från uppfödning där djur maximalt har transporterats åtta timmar till slakt.

• Ställ krav på att köttet ska komma från djur som varit helt bedövade under slakt.

• Ställ krav på att grisar ska ha haft tillgång till tuggbart material/strö.

Dessutom kan kommunerna underlätta för mindre och lokala livsmedelsproducenter:

• Inför strategisk upphandling som ett mål i kommunen för att nå lokala och samhälleliga mål genom offentlig upphandling.

• Ha en tidig dialog med lokala leverantörer och producenter om volymer och utvecklingspotential, så kan kommunen kommunicera med den lokala marknaden och dess utbud.

• Dela upp livsmedelsupphandlingen ned på artikelnivå så blir det lättare för mindre producenter att lägga anbud.

• Upphandla logistiken separat. Detta kan göras genom att ha en kommunal distributionscentral som underlättar för mindre företag som kan ha svårt att leverera sina produkter.

Kontakta gärna LRFs kommungrupp i din närhet och/eller kroka arm med några grannar. Tillsammans blir vi starka!

Elisabet Qvarford,

VD för Svenskt Kött