Elpriset kan knäcka produktionen i södra Sverige

Vi behöver politikens hjälp för att kunna fortsätta leverera mat till Sveriges invånare i både kris- och fredstid, skriver sex LRF-företrädare i södra Sverige. 

Om inte elsituationen löser sig inom kort riskerar vi ännu högre matpriser och fler nedlagda företag, har länsstyrelserna i södra Sverige konstaterat. FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I de två elområden med de högsta elpriserna – SE3 och SE4 – ligger cirka 90 procent av den svenska livsmedelsproduktionen. Den energikris vi har i dag i södra Sverige är en potentiell kris för hela produktionen. Därför efterfrågar LRF nu snabba och effektiva åtgärder av politiken för att säkra den svenska matproduktionen.

LRFs medlemsföretag är en del av lösningen på framtidens utmaningar. Vi producerar livsmedel, biomassa, energi och mycket annat som samhället behöver. Men det kostnadsläge vår näring befunnit sig i under det senaste året gör att företagen inte kan göra de investeringar som behövs. En del företag riskerar att inte överleva alls.

Redan i november förra året flaggade LRF för att Sverige var på väg in i en kostnadskris. Då hade kostnaderna för Sveriges bönder ökat med 4 miljarder kronor på årsbasis.

Enligt LRFs beräkningar har kostnaderna ökat till 10 miljarder samt ytterligare 2 miljarder efter den senaste räntehöjningen. Det har bland annat redan lett till höga matpriser och till att livsmedelsproducerande växthusföretagare stängt ner sin verksamhet på grund av höga energipriser.

Om inte elsituationen löser sig inom kort riskerar vi ännu högre matpriser och fler nedlagda företag, konstaterar länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Västra Götalands och Hallands län i en gemensam bedömning av elsituationen i södra Sverige. Länsstyrelserna efterfrågar även handlingskraft i frågan om bland annat högkostnadsskydd för el för att företag ska överleva och kunna ta rationella beslut.

Vi inom LRF välkomnar att våra länsstyrelser lyfter fram hur viktig livsmedelsproduktionen i södra Sverige är. Vi välkomnar också att länsstyrelserna så tydligt pekar på vilka oerhörda risker som finns för den svenska maten med fortsatt höga prisnivåer.

LRF efterfrågar därför:

  • Ett snabbt hanterande av ett omfattande högkostnadsskydd så att vi kan ta oss igenom denna vinter.
  • En uppdaterad livsmedelsstrategi som möjliggör en ökad självförsörjningsförmåga av livsmedel och ökad självförsörjning av insatsvaror som till exempel mineralgödsel.
  • Att LRFs energipaket genomförs. Det skulle ge ytterligare 50 terawatttimmar energi från framför allt sol- och bioenergi.

Vi behöver nu politikens hjälp för att fortsätta kunna vara den framtidsnäring som vi faktiskt är och fortsätta leverera mat till Sveriges invånare i både kris- och fredstid. Ge oss förutsättningarna – så lovar vi att leverera!

Anders Richardsson, LRF Halland
Karin Nalbin, LRF Jönköping
Roger Gustafsson, LRF Sydost
Hans Ramel, LRF Skåne
Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland
Jeanette Blackert, LRF Östergötland