En stor chans att utveckla påverkansarbetet

Den nya tidens hjältar är de som bidrar med sin kompetens och erfarenhet för att bygga det hållbara välfärdssamhället. Här har LRF en stor chans att utveckla sitt påverkansarbete.

Vad ska till för att LRF ska betrakta energifrågan som så strategisk att man väljer att mera kraftfullt ta plats i energi- och hållbarhetsfrågorna?
Vad ska till för att LRF ska betrakta energifrågan som så strategisk att man väljer att mera kraftfullt ta plats i energi- och hållbarhetsfrågorna? FOTO: PER GROTH

”Lantbruk berörs av energifrågan på flera olika sätt." Det var en av slutsatserna från LRFs tidiga energiscenarios. Och det ekar extra kraftfullt idag när ett globalt klimathot, regioner och städer med effektbrist och Putins gasutpressning mot EU är ett faktum.

Den senaste i raden av energiaspekter för bonden är möjligheten att leverera eleffekt till flexmarknader. Välkända är fossilenergins direkta miljö- och klimateffekter på lantbrukets produktion. Att en stor andel av allt dyrare energi behövs som insatsvara i produktionen är vi plågsamt medvetna om. Det aktualiserar marken som resurs för produktion av förnybar energi vilket ger möjligheter till energieffektivisering, egenproduktion av energi samt energi för leverans till olika energimarknader. Tillsammans utgör detta ett unikt spektrum som är exklusivt för markägaren. Vad mer ska till för att LRF ska betrakta energifrågan som så strategisk att man väljer att mera kraftfullt ta plats i energi- och hållbarhetsfrågorna?

Kommunikation av ett hållbart svenskt lantbruk är en ödesfråga på marknaderna, men en stor utmaning för den enskilde företagaren. Vi ser att ett hållbart samhälle allt oftare kopplas till cirkulära värden kring en hållbar produktion i de gröna näringarna. Lokalt och regionalt finns ett latent starkt behov av LRFs engagemang för att medverka i den utvecklingen. Samarbeten med akademi, rådgivning, offentliga projekt och verksamheter har starka behov av den bransch- och målgruppskompetens som LRF besitter.

Med LRF som regionalt aktiv och synlig samarbetsaktör stärks jordbrukets trovärdighet och konkurrenskraft i takt med framgångsrika resultat. En kraftsamling bör ske för att samspela i kraft av kompetens och med strategisk medfinansiering för optimal påverkan. Den nya tidens hjältar är de som bidrar med sin kompetens och erfarenhet för att bygga det hållbara välfärdssamhället. Så mycket större chans att utveckla påverkansarbetet är svår att finna.

Ulf Jobacker

LRF-medlem, Skåne