Baylan: Ge skogen större roll när kärnkraften fasas ut

Biomassa från skogen är en stor och växande tillgång som bör få en större roll när Sverige söker alternativ till kärnkraften. Det anser energiminister Ibrahim Baylan (S).

I en intervju i Dagens Industri hävdar han att biomassa är en del av lösningen i energiomställningen när kärnkraften ska ersättas. Han konstaterar att nettotillväxten i den svenska skogen är 25 miljoner kubikmeter varje år och det ger möjlighet till stora avverkningar för energiändamål. I motsats till vindkraften har energi från skogen fördelar.

undefined

– Biomassa är i likhet med vattenkraften och kärnkraften, inte väderberoende. Den kan brännas när den behövs. Därför är den idealisk som en del av lösningen för att ersätta kärnkraften på sikt, säger Ibrahim Baylan till Dagens Industri.

Den största utmaningen för att öka uttaget av biomassa ligger i att övertyga skeptiska europeiska politikerkollegor och miljöorganisationer, menar han.

– När biomassa kommer på tal reser en del politiker i andra länder ragg. Man har en bild av skogs- och markskövling och förstår helt enkelt inte vad skog innebär i Norden, säger han till tidningen.

Ibrahim Baylan har därför bjudit in energi- och klimatkommissionärerna för att informera om de svenska skogarna och det svenska skogsbruket.

Reträtt i vindkraftfrågan

I intervjun antyder energiministern, enligt Dagens Industri, en "försiktig reträtt" i frågan om vindkraften:

– Vi har numera 3 000 landbaserade vindmöllor. Det finns ett folkligt motstånd mot fortsatt utbyggnad som vi måste ta på allvar.