Erlandssons svar stoppade inte stormen

Frågestunden i riksdagen, då landsbygdsminister Eskil Erlandsson försvarade Matlandets pris till Qibbla Halal, fick inte kritikstormen att mojna.

Kanske var ministern särskilt angelägen att rycka ut till andra länders försvar då han stod inför en frågeställare från det nationalistiskt sinnade Sverigedemokraterna. Resultatet blev att Eskil Erlandsson inte gjöt olja på vågorna kring priset utan väckte ett än mer skummande raseri hos landets kycklinguppfödare.

Då Josef Fransson, sd, påpekade att Matlandspristagaren Qibbla Halal valt bort svensk kyckling till förmån för tysk vecklade ministern in sig i ett resonemang som gick ut på att Tyskland på vissa punkter har djurskyddsregler som är striktare än Sveriges. "Många vet inte detta, men så är det", slog ministern fast.

Några exempel på hårdare regler för tyska uppfödare gav inte Eskil Erlandsson. Men han deklarerade att när det gäller antibiotika finns nu en harmoniserad lagstiftning i EU. Antibiotika får inte användas förebyggande som fodertillsats.

Dagen efter ministerns framträdande i riksdagen skickade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ut ett pressmeddelande med budskapet att Sverige är ett föregångsland när det gäller användning av antibiotika. I Europa används 90 procent av all antibiotika till massmedicinering av djurgrupper, enligt statistik från Europeiska läkemedelsverket. I Sverige är motsvarande siffra 12 procent. Det är ett tungt vägande skäl till att vi i Sverige har en låg förekomst av de multiresistenta bakterier som är ett allvarligt hot mot vår hälsa.

För ett år sedan larmades det just i Tyskland om stor användning av antibiotika i kycklingstallar. Det handlade om en cocktail av olika preparat i tillväxtfrämjande syfte, rester fanns i köttet efter slakt. Hela 93 procent av de tyska kycklingarna hade utfodrats med antibiotika.

Att Sverige, som SVA påpekade, är ett föredöme borde det inte råda något tvivel om. Det gäller såväl antibiotika som djuromsorg - och låt oss inte glömma salmonellafriheten! Stämmer inte detta, Eskil Erlandsson, är det kanske dags att anpassa våra regler till EU-standard.