Ett parisavtal ställer nya klimatkrav på jordbruket

Ett Parisavtal med krav om att EU ska minska klimatgasutsläppen med 40 procent kommer att ställa nya krav på jordbruket.

Budet i förhandlingarna är att EU ska minska sina utsläpp med 40 procent.

– Utan att överdriva vill jag påstå att nötkött då blir knepigt, säger Ulf Sonesson.

Hans glädjande besked är att processen är i gång och att vissa svenska lantbruk redan är nära målet.

Stor potential

Potentialen att minska klimatutsläppen i den svenska livsmedelsproduktionen är stor, visade ett projekt som SP i år drev ihop med lantbruksuniversitetet. Sex olika produkter - ost, mjölk, nötkött, griskött, kyckling och vetebröd studerades från jord till butik.

Möjligheterna att minska klimatpåverkan på de här produkterna var mellan 10 och 50 procent. Det flesta produkterna låg i spannet 20-30 procent. Ulf Sonesson blev förbluffad då han såg siffrorna.

– Jag ville nästa springa in till mina kollegor och fråga om jag hade räknat fel.

Det är i primärproduktionen som de största klimatvinsterna kan göras, i synnerhet vad gäller animalieproduktionen.

– Mellan 50 och 90 procent av förbättringarna åstadkoms genom åtgärder i jordbruket.

Många gårdar ligger långt framme

I Sverige finns många exempel på gårdar som ligger väl framme och nästan är klimatanpassade fullt ut.

– Vissa grisproducenter ligger redan idag 25-30 procent bättre till ur klimatsynpunkt. De är nästan framme vid målet.

Det är kornas metanutsläpp som är svåra att komma runt, hur mycket nytta de betande djuren än gör för den biologiska mångfalden, konstaterar Ulf Sonesson.

Men även inom nötkötts- och mjölkproduktionen finns det en hel del som kan förbättras, som att minska svinnet av grovfoder och få ned kalvdödligheten.

God djuromsorg

– Den som har en god djuromsorg med minskad risk för djurdödlighet har en fördel inför klimatanpassningen, konstaterar Ulf Sonesson.

Ett Parisavtal kommer att ställa krav på alla sektorer, att dra ned utsläppen. Jordbruket, som idag står för får cirka 13 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, kommer inte att passera under radarn. Hur det ska gå till rent konkret finns ännu inga svar på. 

– Kanske kommer det att handla om en totamängd klimatavgaser som är acceptabel att släppa ut, och som ska fördelas på antal djur.

Det skulle kunna betyda att varje procent i minskade utsläpp per liter mjölk ger möjlighet att ha kvar fler kor.