EU ger utsädesdispens

EU ger Sverige dispens för att lindra utsädesbristen och ger grönt ljus för att använda utsäde ytterligare en säsong.

Sverige får dispens från EU för att lindra utsädesbristen.
Sverige får dispens från EU för att lindra utsädesbristen. FOTO: JANNE ANDERSSON

Den blöta hösten 2017 och fjolårets svåra torka har gjort att det - för en del växtslag - inte finns tillräckligt med utsäde till årets vårbruk.

Fältbesikting

För att avhjälpa situationen fältbesiktigade Jordbruksverket i somras 8000 hektar med strå och trindsäd och ansökte om dispens hos EU för försäljning av bruksutsädet. Nu har EU beviljat ansökan.

En säsong längre

Dispensen möjliggör användning av utsäde en säsong längre än vad som normalt är tillåtet och avhjälper till viss del utsädesbristen. För vissa sädesslag, som exempelvis åkerböna, förblir underskottet dock ett faktum och enligt Jordbruksverket kommer importerat utsäde att spela en viktig roll för vårbruket 2019.

LÄS MER: Ingen omröstning om EU-dispens för utsäde

LÄS MER: Sockerbetsodlare får dispens för betat utsäde