Europa världsetta på pellets

Europa är världsledande på bränslepellets. Men trots att EU producerar mest i världen räcker det inte för att täcka den höga konsumtionen. Stora volymer importeras från i första hand Nordamerika.

Drygt 12 miljoner ton bränslepellets tillverkades i EU under 2013. Det motsvarar cirka hälften av världens totala produktion på cirka 25 miljoner ton.

– Samtidigt står EU för 80 procent av världens samlade konsumtion av bränslepellets, säger Gilles Gauthier, chef för European Pellets Council i ett föredrag på Svebios Pelletskonferens.

Han konstaterar också att konsumtionen i EU uppgår till cirka 18 miljoner ton, vilket innebär att 6 miljoner ton importeras. Av importvolymen står USA och Kanada för cirka 5 miljoner ton. Merparten av pelletsen i Europa används till värmeproduktion medan en mindre andel går till elproduktion.

Enligt Svenska Pelletsföreningen uppgick utleveranserna från svenska pelletstillverkare till cirka 1,3 miljoner ton under 2013. Av den volymen exporterades drygt 162 000 ton medan importen uppgick till drygt 712 000 ton. Den totala leveransvolymen på den svenska marknaden uppgick således till drygt 1,8 miljoner ton under 2013.