Experterna: Så ser marknaden ut för vårgrödorna

Inför vårsådden ger rådgivare i Skåne och Mellansverige sin bild av marknadsläget, med både ljusglimtar och utmaningar.

Anders Pålsson, marknadsbevakare på HIR Skåne.
Anders Pålsson, marknadsbevakare på HIR Skåne. FOTO: BJÖRN NILSSON

Den svenska vårsådden ser ut att bli mindre än vanligt, men prisbilden kan påverkas av läget i resten av Europa.

– En besvärlig höst och problem med renkavle gör att vi kan förvänta oss mycket vårsäd ute i Europa, säger Anders Pålsson, marknadsbevakare på HIR Skåne.

Potential i grynhavre

I Mellansverige visar kalkylerna på god lönsamhet för grynhavre.

– Vi ser en ökad efterfrågan och är mer positiva till grynhavre än vi varit på många år. Den ger ofta bra lönsamhet i vårt område, även på marginalmarker, säger Johan Lagerholm, växtodlingsrådgivare på VäxtRåd.

Växtodlingsrådgivaren Johan Lagerholm med en höstrapsåker i bakgrunden.
Växtodlingsrådgivaren Johan Lagerholm med en höstrapsåker i bakgrunden. FOTO: JOHAN LAGERHOLM

Även Anders Pålsson ser positivt på grynhavremarknaden, med reservation för att den är liten och lätt kan bli överfull. Flera europeiska länder svarar nämligen på konsumenternas växande intresse för havre.

– Ökar arealerna mycket påverkar det priserna negativt, men jag ser ändå en större potential i grynhavre än maltkorn, säger han.

Anders Pålsson tror att de senaste två årens goda tillgång till maltkorn med pressade priser kommer bestå till skörd 2020. Johan Lagerholm ser ändå maltkornet som ett lönsamt alternativ på lämpliga marker, om man lyckas hamna rätt i proteinhalt.

Lokal kalkyl för proteingrödor

Intresset för svenska proteingrödor är stort, men tillgången till mottagningsplatser varierar lokalt och påverkar odlingsekonomin.

– Foderföretagen har svårt att hantera både åkerböna och ärter. Här i Skåne tar exempelvis Lantmännen inte emot åkerböna och transport till Falkenberg dödar kalkylen ordentligt, säger Anders Pålsson.

Johan Lagerholm tycker att proteingrödorna är intressantast av de vårsådda omväxlingsgrödorna, men även i Mellansverige påverkar transporterna.

– Åkerbönor får man i vårt område generellt köra längre än ärter och de brukar betalas sämre. Ärtodling är hyfsat billig och har definitivt potential om man har behov av ekologisk fokusareal, men är mest motiverad på djurgårdar med eget foderbehov, säger han.