Extrem uppgång bäddar för höjda timmerpriser

Men med den extrema prisuppgången på marknaden för sågade trävaror borde det finnas goda möjligheter att höja timmerpriserna rejält, skriver Knut Persson i ledaren.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Sågverken har helt oväntat hamnat i en guldrush. När pandemin slog till för drygt ett år sedan trodde man att efterfrågan skulle sjunka snabbt och en del sågverk stoppade till och med produktionen några veckor. Men det blev precis tvärtom, både försäljning och priser har gått rakt upp.

Även virkespriserna har gått upp, men inte alls på samma sätt som priset för sågade trävaror. Branschföreningen Skogsindustrierna uppger för tidningen ATL att prisindex för sågade trävaror på export har stigit med 38 procent mellan januari 2020 och mars 2021. För den svenska marknaden är uppgången 26 procent. Under samma period visar Skogsstyrelsens statistik för sågtimmer en uppgång med 4 procent.

Resultatet är att sågverken tjänar pengar som aldrig förr. Under det första kvartalet var marginalen 15 procent. Det betyder alltså att var för varje hundralapp i försäljning gör sågverken 15 kronor i vinst.

Man kanske inte ska förvänta sig att virkespriserna går upp lika mycket som priset på sågade trävaror under en extrem prisuppgång. Timmerpriserna sjunker kanske inte heller lika många procent när de sågade trävarorna har bottenpriser.

Men framför allt är det två olika marknader för timmer och trävaror, även om beroendet mellan dem naturligtvis är mycket stort. Sågverken betalar vad som krävs för att få det timmer de behöver. Under en period nu har det räckt att höja priserna med några procent.

Det är under en sådan här tid de kooperativt ägda sågverken i skogsägarföreningarna spelar en speciellt viktig roll. Är de väl skötta har de minst lika stora marginaler som privatägda sågverk och har möjlighet att gå före med större prishöjningar.

Det klassiska skälet för att starta kooperationen för snart 100 år sedan var att säljare och köpare inte var lika starka och att marknaden inte gav ett rättvist pris. Dagens situation där köparen gör ovanligt stora vinster har likheter med det. Det är därför ett utmärkt tillfälle för kooperationen att visa varför man behövs.

Man kan inte vänta sig prishöjningar på samma nivå som sågverkens marginaler stärkts. De kan behöva spara pengar både för att stärka det egna kapitalet och återbäring. Men med den här extrema prisuppgången finns det ändå goda möjligheter att höja timmerpriserna rejält.