”Extremt få tillstånd blir gruva”

Markägare blir ofta oroliga när de ser kartorna över tillstånd för prospektering. Men vägen från undersökning till gruvbrytning är lång, enligt Bergsstaten, som prövar tillstånden.

Om svenska staten tycker att gruvbrytningen är tillräckligt viktig kan en lantbrukare tvingas tillåta gruvbrytning. Men först krävs tillstånd från flera myndigheter.
Om svenska staten tycker att gruvbrytningen är tillräckligt viktig kan en lantbrukare tvingas tillåta gruvbrytning. Men först krävs tillstånd från flera myndigheter. FOTO: TORBJÖRN ESPING

– Extremt få tillstånd blir gruva, säger Zmar Sarlus. Han är ingenjör på statliga myndigheten Bergsstaten, som ger tillstånd för prospektering. I Sverige finns hundratals undersökningstillstånd för prospektering, men det finns bara 15 gruvor i hela landet.

Sverige har en stor del av Europas mineralfyndigheter, framför allt järn. Om svenska staten tycker att gruvbrytningen är tillräckligt viktig kan en lantbrukare tvingas tillåta gruvbrytning. Men först krävs tillstånd från flera myndigheter: Bergsstaten, länsstyrelsen, miljödomstolen och byggnadsnämnden.

Dessutom kan ytterligare tillstånd eller dispens krävas, till exempel för kulturminnesskydd, strandskydd, artskydd och biotopskydd. Första steget är undersökningstillstånd. Det ger ensamrätt i förhållande till markägaren och andra prospektörer att kartlägga berggrunden.

– Att någon fått ett första tillstånd för undersökning betyder långt ifrån att man kan göra stora arbeten, säger Zmar Sarlus.

LÄS MER: Gruvbrytning orsakar oro bland markägare