Fågelklubbens uppgifter stoppar nya avverkningar

Nya samråd med fågelklubben, nya avverkningsstopp, plötsligt utvidgat lavskrikerevir, flera olika kontaktpersoner och uteblivna besked. Med stöd av Artskyddsförordningen fortsätter Skogsstyrelsen gäcka skogsägare i Vallsta, Hälsingland.

Anders Göransson och Lars-Göran Löfgren vet inte när de kan dra i gång sågarna och börja avverka.
Anders Göransson och Lars-Göran Löfgren vet inte när de kan dra i gång sågarna och börja avverka.

Det uppmärksammade målet där Skogsstyrelsen, på grund av förekomst av fågelarten lavskrika, förbjuder avverkningar i Vallsta norr om Bollnäs prövas nu i Mark- och miljööverdomstolen. Avverkningsförbuden, som utfärdades 2016 helt utan ekonomisk ersättning, gäller skog inom ett visst område, revir, som pekats ut av Bollnäs fågelklubb efter dess egna observationer.

Inte tillräcklig vägledning

Att saken prövas i högsta instans beror på att Skogsstyrelsen överklagat den dom som föll i Mark- och miljödomstolen våren 2017. Myndigheten anser inte att den ger tillräcklig vägledning i hur artskyddsärenden ska handläggas.

Nu kan Land Skogsbruk avslöja att Skogsstyrelsen, i väntan på domen i högsta instans, fortsätter att stoppa avverkningar i det aktuella området. De nya avverkningsstoppen handlar om totalt fem avverkningsanmälningar som lämnats in mellan oktober 2017 och februari 2018. Bakom anmälningarna står de båda skogsägarna Lars-Göran Löfgren och Anders Göransson.

Väntat fem månader

Anders Göransson har skogsbruket som heltidsjobb och enda inkomst. Den planerade avverkningen skulle ge inkomster på flera hundra tusen kronor under 2018. Han lämnade in avverkningsanmälan i slutet av oktober och väntar fortfarande på besked från Skogsstyrelsen om han ska få avverka eller inte.

– Sedan 1995, i 23 år, har jag bara haft inkomster från skogen. Hur det blir i år vet jag inte, jag vet ju inte om jag får förbud eller inte. Jag kan hamna på arbetsförmedlingen till slut, säger Anders Göransson.

Läs mer: Myndigheter försvarar fågelklubbens inventering

När avverkningsanmälningarna lämnades in låg områdena utanför det lavskrikerevir som fick Skogsstyrelsen att förbjuda flera avverkningar 2016. De båda skogsägarna fann därför inga skäl att tro att avverkningarna skulle stoppas.

Men i december 2017 respektive februari 2018 uppmanar Skogsstyrelsen Anders Göransson och Lars-Göran Löfgren att avvakta med avverkningarna eftersom de skulle kunna innebära brott mot Artskyddsförordningen. Skälet är att områdena de planerar att avverka nu uppges ligga inom lavskrikereviret, vilket alltså tidigare inte var fallet. Skogsstyrelsen måste därför ha samråd med länsstyrelsen för att kunna avgöra om det blir förbud eller krav på olika former av anpassningar, meddelar myndigheten.

Stämma av statusen

I januari 2018 får Anders Göransson och Lars-Göran Löfgren kännedom om att Skogsstyrelsen har kontaktat Bollnäs fågelklubb i syfte att stämma av statusen för lavskrikan i Vallstaskogarna. Kort därefter skickar Åke Englund, fågelklubbens ordförande, ett e-postmeddelande till Skogsstyrelsen där han meddelar att lavskrikereviret har utvidgats.

– Det känns som en efterhandskonstruktion, att man plötsligt ritar in en sväng till på kartan som visar revirets nya gränser. Vad som är sant eller inte är svårt att säga, men den känslan får jag, säger Lars-Göran Löfgren.

Läs mer: Formella fel och oenighet rör till lavskrikefallet

I februari, alltså efter att fågelklubben ritat om gränserna för lavskrikereviret, lämnar Lars-Göran Löfgren in den sista av sina fyra avverkningsanmälningar. Cirka tre fjärdedelar av området hamnar utanför reviret, resten innanför. Men Skogsstyrelsen stoppar avverkning även på det område som ligger utanför.

– De hävdar att det ligger i nära anslutning, säger Lars-Göran Löfgren, som inte förstår hur Skogsstyrelsen kan förlita sig på en fågelklubb när de ska bedöma lavskrikans status.

– Fågelklubben har uppenbart blivit en myndighetsperson, säger han.

Är djupt missnöjd

Anders Göransson, som alltså är helt beroende av inkomster från skogen, hävdar att Skogsstyrelsen rått honom att avverka någon annan stans på fastigheten.

– Men vad är det som säger att jag inte stoppas då också, frågar sig Anders Göransson, som, liksom Lars-Göran Löfgren, är djupt missnöjd med hur Skogsstyrelsen handlägger ärendet.

– Vi har inte fått något förbud och kan därför inte ta ärendet vidare till domstol. Och avverkar vi kan vi bryta mot Artskyddsförordningen. Vi vet inte alls när vi får ett besked, det enda vi kan göra är att vänta, säger Anders Göransson.