Fall av galna ko-sjukan i Polen

Ett nytt fall av galna ko-sjukan har upptäckts i Polen. Det sjuka djuret har avlivats och polska myndigheter tonar ner risken för fler fall.

Det sjuka djuret har avlivats och polska myndigheter tonar ner risken för fler fall.
Det sjuka djuret har avlivats och polska myndigheter tonar ner risken för fler fall. FOTO: ANN LIND N

Det är World Organisation for Animal Health, OIE, som rapporterar om fallet med galna ko-sjukan i Polen. Fallet med atypisk BSE ska ha upptäckts i januari på en gård i Mirsk i sydvästra delen av Polen nära gränsen mot Tjeckien, skriver Dagens Nyheter.

Liten risk

Senast en ko med galna ko-sjukan upptäcktes i Polen var i mars 2013, enligt Reuters, och polska myndigheter tonar ned risken för att det ska upptäckas fler fall.

– Enligt OIE (Världsorganisationen för djurhälsa) påverkar BSE i sin atypiska form, som nu har upptäckts, inte Polens status som ett land med BSE-risk, säger chefsveterinären Krzysztof Niemczuk till TT.

1990-talet

BSE (bovin spongiform encefalopati) påverkar djurens centrala nervsystem där cellerna successivt förlorar sin funktion. På mitten av 1990-talet kom ett stort utbrott av sjukdomen som slog hårt mot boskapsnäringen i framförallt Storbritannien men också övriga Europa. Enstaka fall har upptäckts med jämna mellanrum sedan dess.

LÄS MER: Polskt kött från sjuka kor sålt till Sverige