Familjeföretaget som kan allt om skog

Allt inom skog är företaget Nitta Rundvirke ABs motto. Rune Spetz startade företaget 1965 med motorsåg och traktor som arbetsredskap. Nu sysselsätter Nitta Rundvirke AB 15 personer och erbjuder allt inom skog - från röjning till transport till industri.

Frans, Rune, Kerstin och Stefan Spetz utgör den innersta kärnan av Nitta Rundvirke AB.
Frans, Rune, Kerstin och Stefan Spetz utgör den innersta kärnan av Nitta Rundvirke AB.

På ett industriområde i Hökerum, mellan Ulricehamn och Borås, håller företaget till sedan det växt ur garaget hemma i Nitta. Det krävs rejäl takhöjd och stora ytor för att hysa såväl skogsmaskiner som lastbilar. När Rune Spetz startade företaget var det manuell huggning och utkörning med traktor som gällde.

Men så kom stormen 1969 och den drabbade den här delen av Västsverige hårt. Rune köpte en stamlunnare och så småningom även en lastbil. 1995 hade sonen Frans gjort lumpen, började i företaget och de första stora maskinerna köptes. 2006, efter stormen Gudrun, kom även äldste sonen Stefan med.

Erbjuder alla tjänster

Företaget erbjuder numera så gott som alla tjänster en skogsägare kan tänkas behöva - plantering, röjning, gallring, avverkning, transport av virke. Företaget har inte kontrakt med någon större aktör på marknaden utan står helt fritt.

– Sitter man i händerna på bolagen till 100 procent blir man väldigt utsatt. Både skogsentreprenörbranschen och åkeribranschen är hårt pressade, säger Rune Spetz.

"Vi strävar inte efter stora vinster. Vi är nöjda med att ha en verksamhet som går runt med fräscha fina maskiner, nöjda kunder och nöjd personal. Det har vi i dag", säger Frans Spetz.
"Vi strävar inte efter stora vinster. Vi är nöjda med att ha en verksamhet som går runt med fräscha fina maskiner, nöjda kunder och nöjd personal. Det har vi i dag", säger Frans Spetz.

Vill skogsägaren bara ha hjälp med avverkning så går det bra. Vill man ha hela affären ombesörjd, från stämpling till försäljning och transport så går det lika bra. De bygger även skogsbilvägar, dränering och avloppsgrävning är också verksamheter i företaget. En annan verksamhet är att förse fjärrvärmeverk med skogsflis. Flisningstjänsten köper man dock in från en annan entreprenör.

– Det är bra att ha flera ben att stå på. Dessutom har vi egen skog där vi kan jobba om vi får in mindre uppdrag utifrån, säger Rune.

FAKTA: Nitta Rundvirke AB

Ägare: Familjen Spetz

Sysselsatta: 15 personer

Omsättning: cirka 20 miljoner

Verksamhet: Avverkningstjänster, virkesköp, planläggning, skogsvårdsåtgärder, vägarbete, grävningsarbeten, transporttjänster.

Certifiering: FSC och PEFC

Men även om man har flera olika verksamheter så är 80 procent kopplat till skogen. Den maskinparken består i dag av fyra skördare, Ecolog, och två skotare, Gremo samt två skotare, Ecolog. Valet av svenska maskiner är medvetet.

– Skulle något går sönder så har vi reservdelar på 24 timmar. Det är värt mycket att slippa att stå stilla i flera dagar, säger Frans.

FAKTA: 3 tips till andra entreprenörer

Rätt lön och bra arbetstider för de anställda

Leverera bra jobb till rimlig kostnad till kunderna.

Se till att ha flera ha flera ben att stå på för att klara konjunkturväxlingar.

Nöjda med att gå runt

Nitta Rundvirke AB omsätter cirka 20 miljoner kronor. Företaget är stabilt och har en positiv utveckling, både vad gäller omsättning och resultat.

På Elmia Wood i somras fick man ta emot utmärkelsen Golden logger av Elmia och Skogforsk. I motiveringen till priset står det bland annat att företaget "präglas av långsiktighet, planerad generationsväxling, målinriktad ledningsutveckling samt ett brett tjänsteutbud".

– Vi strävar inte efter stora vinster. Vi är nöjda med att ha en verksamhet som går runt med fräscha fina maskiner, nöjda kunder och nöjd personal. Det har vi i dag, säger Frans.

"Det är bra att ha flera ben att stå på. Dessutom har vi egen skog där vi kan jobba om vi får in mindre uppdrag utifrån", säger Rune Spetz.
"Det är bra att ha flera ben att stå på. Dessutom har vi egen skog där vi kan jobba om vi får in mindre uppdrag utifrån", säger Rune Spetz.

Viktig framgångsfaktor

Att ha nöjda kunder och personal som trivs och stannar kvar är de viktigaste framgångsfaktorerna för företaget. Bra personal kommer före maskiner.

– Vi har aldrig köpt en maskin innan vi har haft en person som kan köra den. Däremot kan en bra förare leda till en ny maskininvestering. Personalrekrytering är den svåra delen i företaget. Vi måste hitta förare som vill och som tycker att utmaningen att köra skogsmaskin eller timmerbil är rolig, säger Frans.

I en hårt pressad sektor har det hänt att Frans sneglat lite åt den gula sidan i stället. Men skogen drar...