Fick ersättning efter björnens lek med balar

En lantbrukare i Strömsund i Jämtland har fått ersättning för ensilagebalar som har skadats av björn. Enligt Länsstyrelsens naturbevakare är det inte ovanligt att björnar är nyfikna och vill undersöka balarna.

I första hand är björnarna nyfikna och vill undersöka balarna, de äter sällan upp innehållet.
I första hand är björnarna nyfikna och vill undersöka balarna, de äter sällan upp innehållet. FOTO: ISTOCK

I juli anmälde en lantbrukare i Strömsunds kommun skador på fyra ensilagebalar orsakade av vilt.

Bit- och klösmärken

Gustav Gustavsson, naturbevakare på Länsstyrelsen, åkte ut och inspekterade skadorna och kunde konstatera att det var björnar som hade varit i farten.

– Det var klösmärken och tydliga bitmärken efter hörntänder. Jag kunde också se att det var små björnar som hade varit på balarna, säger han.

Nyfikna och leklystna

Enligt Gustav Gustavsson händer det någon gång varje år att björnar ger sig på balar. I första hand är de nyfikna och vill undersöka dem, de äter sällan innehållet om det inte handlar om rent grönfoder.

– Många gånger handlar det om lek - de har överskottsenergi. Björnarna blir nyfikna när innehållet ensilerar - när det knäpper till i balarna, tror Gustav Gustavsson.

Fick ersättning

Lantbrukaren i Strömsund beviljades ersättning med 1 800 kronor för sina förstörda balar.

– Vi betalar ersättning enligt marknadspris. Det är samma princip som gäller som vid andra viltskador i fält, säger Gustav Gustavsson.

LÄS MER: Vetet är uppätet och söndertrampat