FILM – Här faller hybridaspen

– När vi köpte den här fastigheten tänkte jag direkt, att den här marken måste ju passa perfekt till hybridasp, säger Peter Stejmar, skogsägare i Molkom, till Land Skogsbruk. Nu, 27 år senare, har det blivit dags för slutavverkning.

Tillsammans med frun Carina Stejmar valde han att satsa på hybridasp på den nedlagda åkermarken 1990.

Och några större bekymmer med att avverka hybridasp jämfört med tall och gran har det inte varit.

– Det är när man kommer upp i klykor som det kan bli lite besvärligt. De blir så pass grova att man får i regel släppa stammen för att kapa bort klykan, säger Urban Uvesten, skördarförare.

Virket som avverkas går till lokal massaindustri, medan timret leverers till Swedish Matchs tändsticksfabrik i Vetlanda.

PREMIUMLÄSNING: Här faller hybridaspen efter 27 år