Fler behöver upptäcka skogarna på egen hand

Allmänheten behöver komma ut och upptäcka skogens sociala värden med egna ögon. Det gäller även miljöministern, vilken uppenbarligen lever i villfarelsen att det krävs reservat för att idka friluftsliv, skriver Pär Fornling.

För att få opinionen med sig måste skogsnäringen bjuda in allmänheten till en trivsam skog, skriver Pär Fornling
För att få opinionen med sig måste skogsnäringen bjuda in allmänheten till en trivsam skog, skriver Pär Fornling

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Min ledare för två veckor sedan (om Alice i underlandet) har väckt frågor om att vinna allmänhetens förtroende. Det är befogat. Att kritisera är enkelt, att visa vägen något annat. En bra början kan vara att titta i backspegeln.

I modern tid har skogsägarföreningarna gjort två riktigt bra kampanjer. Den ena handlar om skogens vatten, vilket också är namnet på den bok som används i utbildningen för att värna vattnet. Föreningarna tog initiativ i en angelägen fråga och vågade ta flera kännbara beslut för sakens bästa. Det gynnar vattnet och har motat pålagor utifrån, drivna av konstiga opinioner.

Det andra lyckoskottet var "Kraftsamling skog" där man på ett pedagogiskt mästerligt sätt visade möjligheterna att öka produktionen. Var och en kunde besöka "kraftsamlingsgårdar" för att få inspiration.

Poängen är att man måste ta initiativ, tydliggöra den egna profilen och ligga steget före. Lägga kraften på en egen agenda i stället för att slira på i gamla hjulspår som körts upp av någon annan (läs; miljörörelse, mångfald och reservat). När allt fokus läggs på dessa frågor spiller de över till något helt annat och formar hela bilden av skogen. Rödlistan blir en måttstock på klimatnytta eller om man kan plocka svamp i skogen, vandra och njuta av landskapet. Det är befängt, men ändå en logisk spegling av debatten. Åsikter formas av annat och av andra.

Därför finns det anledning att flytta fokus mot skogens sociala värden, vilka hamnat i bakvatten, både i forskning och debatt. Man kan säga det handlar om att bjuda in allmänheten till en trivsam skog, vilken redan är ett faktum. Det gäller bara att komma ut och upptäcka det med egna ögon. Det gäller även miljöministern, vilken uppenbarligen lever i villfarelsen att det krävs reservat för att idka friluftsliv.

Den brukade skogen räcker långt. En del kan förbättras med enkla medel, en del åtgärder i tätortsnära skogar kostar lite mer och då ska det givetvis berättiga till ersättning. Kanske är det möjligt att göra något tillsammans med organisationer som Friluftsfrämjandet, liksom "Skogen i skolan" är en viktig länk i arbetet.

Och forskningen behöver en ny injektion. Tidigare var "skoglig landskapsvård" en egen institution på lantbruksuniversitetet, nu har andra miljöfrågor tagit över, trots att den finns parallell forskning som visar hur bra vi mår av att vistas i naturen.

Erfarenheterna från Skogens vatten och kraftsamlingen är bra verktyg för att hitta nya vägar, forma nya allianser och bättra på den egna profilen.