Fler odlar ekologiskt i växthus

Den ekologiska odlingen av klassiska växthusgrödor ökar i Sverige, visar en ny rapport från Jordbruksverket. Enligt Sara Furenhed, rådgivare på Jordbruksverket, är orsaken en ökad efterfrågan från marknaden.

I Sverige är de flesta växthusen som odlar ekologiskt små. I mindre växthus är ofta tomaten huvudgrödan.
I Sverige är de flesta växthusen som odlar ekologiskt små. I mindre växthus är ofta tomaten huvudgrödan. FOTO: ANN LIND N

Även om den största andelen klassiska växthusgrödor som tomat och gurka ännu odlas på konventionellt sätt, ökar intresset för ekologisk odling. Och ekoodlingen ökar när det kommer till växthusgrödor, enligt Jordbruksverket.

Ökade 13 procent

Förra året var den ekologiskt odlade arealen i svenska växthus 300 000 kvadratmeter – en ökning med 13 procent på ett år.

– Det finns en växande marknad för ekologiskt, konstaterar Sara Furenhed, rådgivare på Jordbruksverket.

Skador en utmaning

En utmaning för den ekologiska produktionen är ofta sjukdomar och skadegörare som grödorna lätt drabbas av. Kemisk bekämpning måste då ersättas med annat.

– Man kan använda vissa preparat men de måste vara tillåtna i ekologisk odling. Annars är växthus en bra miljö för mikroorganismer, säger Furuhed och syftar på levande organismer för att bekämpa skadegörare.

– Växthus passar väldigt bra för nyttodjur som vill ha lite högre temperatur.

Fakta: Ekoodling i växthus

I Sverige är de flesta växthusen som odlar ekologiskt små, hälften av odlingarna har under 425 kvadratmeter växthusyta.

I mindre växthus är ofta tomaten huvudgrödan.

Totalt var växthusytan för odling av köksväxter 1,3 miljoner kvadratmeter i Sverige år 2017. Främst odlas gurka och tomat.

2018 uppgick den ekologiska växthusodlingen till 300 000 kvadratmeter.

Källa: Jordbruksverket

LÄS MER: Fortsatt ökning av eko-kor

LÄS MER: Eko-skörden minskade med 38 procent 2018