Flera hundra bönder i oviss väntan på avdrag

Ett antal hundra bönder väntar på tvärvillkorsavdrag, utan att känna till de slutliga summorna. De blev följden när hanteringen av tvärvillkorsavdragen fastnade i Jordbruksverkets IT-system.

Visserligen har lantbrukarna fått kontrollrapporter som visar de fel som länsstyrelserna upptäckt vid sina kontroller av gårdarna. Men från Jordbruksverket har samma lantbrukare sedan inte kunnat få besked om storleken på tvärvillkorsavdraget, eller om det ens blir ett sådant avdrag.

De formella kontrollerna för just tvärvillkoren görs på en procent av de cirka 60 000 gårdar som ansöker om direktstöd i Sverige. Avvikelser kan ha hittats på 10 – 20 procent av dessa, uppskattar Anders Egonson, divisionschef på Jordbruksverket. Det skulle i så fall innebära 60 – 120 gårdar om året.

LRFs näringspolitiske expert Lars-Erik Lundkvist förutspår en del ”stök och bök” när tvärvillkorsavvikelser från 2015 så småningom ska betalas.

– Även om lantbrukare har sett sina gamla kontrollrapporter, så blir många säkert förvånade över att avdrag kommer så långt i efterhand.

I realiteten är det fler än 1 procent av gårdarna som kollas för tvärvillkor, påpekar Lars-Erik Lundkvist, eftersom länsstyrelserna även letar via kontroller i andra system, som avvikelser i Centrala djurdatabasen (CDB), djurskyddskontroller med mera.